nieuws

Cinjee-curator betwist pandrecht

Archief

Een recente uitspraak van de rechtbank Roermond over pandrecht leidt er niet automatisch toe dat een pandrecht op assurantieportefeuilles mogelijk is. Dat stelt Eddy Butin Bik, curator in het faillissement van Cinjee Advies. De recente ontwikkelingen rondom de familie Cinjee hebben volgens hem evenmin invloed op de afwikkeling van het faillissement van Cinjee Advies.

Cinjee-curator betwist pandrecht

“De uitspraak van de rechtbank Roermond heeft een specifieke achtergrond in een zogeheten rangregelingzaak”, aldus Butin Bik. “Hierbij heeft de rechter slechts geconstateerd dat er nog niets geregeld was. Daarom heeft hij ten behoeve van een redelijke verdeling van een opbrengst de assurantieportefeuille behandeld alsof het met pandrecht belast kan worden. Er is nog geen zaak geweest waarbij het pandrecht op assurantieportefeuilles centraal stond.”
Butin Bik kenschetst een assurantieportefeuille als een drietal contractsverhoudingen tussen verzekeraar en klant (polis), verzekeraar en tussenpersoon (samenwerkingsovereenkomst) en tussenpersoon en klant (opdracht/bemiddeling). “De waarde ervan zit in de bijzondere positie die de tussenpersoon daarin heeft; hij kan er in de toekomst geld mee verdienen. Maar daar moet hij wel steeds werk voor verrichten. Dat is dus sec goodwill. De waarde van een portefeuille wordt daarom ook vrijwel altijd gekoppeld aan de mogelijk toekomstig te verdienen provisie. Het kapitaliseren van nog te verdienen inkomsten, duidt ook typisch op goodwill en dat kun je niet verpanden. Dat aan een contractuele verhouding goodwill kan zijn verbonden, maakt van het contract zèlf nog geen vermogensrecht.” Ook de argumenten voor pandrecht die de Roermondse rechter ontleende aan de Wft zijn volgens Butin Bik te interpreteren als een uitwerking van de wettelijke regels voor contractovername.”De argumenten van de Roermondse rechter zijn dus volgens mij niet juist.”
Van de 260 portefeuilles die Cinjee Advies sinds 2002 met verlening van pandrecht overnam maar slechts beperkt betaalde, zijn er inmiddels enkele tientallen weer vrijgegeven aan de oude eigenaren en dat worden er volgens Butin Bik waarschijnlijk nog wel meer. “Die mensen zijn nu weer verzekeringskantoor, of hebben de vrijgegeven portefeuille zelf weer verkocht of elders in beheer gegeven”, aldus Butin Bik. Hij verwacht niet dat de nieuwe golf aan media-aandacht voor de Cinjees de afwikkeling van het faillissement van Cinjee Advies zal beïnvloeden. Ook het omvallen van OOA Consulting Group – het laatste bedrijf van de Cinjees – staat volgens Butin Bik los van het faillissement van Cinjee Advies.

Meer over de zaak Cinjee en de ondergang van OOA Consulting Group  zaterdag in AM 14.

Reageer op dit artikel