nieuws

CFD: Verbond wil goedkoop af van debiteurenrisico

Archief

De Commissie CFD is van mening dat het Verbond van Verzekeraars met de adviesgarantieregeling op een “wel heel goedkope manier af wil van het debiteurenrisico van verzekeraars”. Het Verbond zou hiermee voorbijgaan aan de rechten en plichten die voortvloeien uit het portefeuille- en incassorecht, die zijn uitgewerkt in samenwerkingsovereenkomsten.

CFD: Verbond wil goedkoop af van debiteurenrisico

Wanneer de premie-incasso wordt verwaarloosd heeft de verzekeraar het recht de premie-incasso te beëindigen en over te nemen. Bij faillissement zal de portefeuille worden ingenomen en de afkoopsom worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de aan de portefeuille klevende schulden, zoals de terugboeking van onverdiende beloning. Bij vertrek van de adviseur zal de portefeuille worden overgedragen aan een andere bemiddelaar. Alle rechten en plichten die hieruit voortvloeien gaan op de nieuwe bemiddelaar over. Op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer kunnen bovendien te allen tijde al zijn financiële producten worden overgeboekt naar een andere bemiddelaar, zo somt de commissie die rechten op.
"Het lijkt dat Verbondsdirecteur Leo de Boer twijfelt aan de uitwerking van zijn CAR-politiek en zijn stip aan de horizon een tsunami blijkt te zijn. Wanneer het naderende provisieverbod leidt tot vele faillissementen dan ligt een eventueel negatief saldo aangaande niet-verdiende provisie bij de aanbieder. Het portefeuillerecht is hier heel duidelijk over. Het is dan ook niet de klant maar de verzekeraar die het gelag betaalt als uitwerking van de transitie naar de door hen zo graag gewenste nieuwe wereld", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink.

Reageer op dit artikel