nieuws

Centramed wil afhandeling schadeclaims versnellen

Archief

Centramed wil dat de betrokken partijen bij aansprakelijkheidsclaims eerder medische informatie uitwisselen en waar mogelijk medische adviezen overleggen. De onderlinge verzekeraar spreekt deze wens uit naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar van  afgelopen maandag waarin de vaak trage afhandeling van claims aan bod kwam. De uitvoering van de gedragscode kan beter, erkent Centramed.

Centramed wil afhandeling schadeclaims versnellen

In de uitzending kwamen diverse patiënten en letselschadeadvocaten aan het woord die kritiek uitten op de manier waarop medische aansprakelijkheidsclaims worden behandeld. Het programma beschuldigt met name verzekeraars MediRisk en Centramed ervan de gedragscode voor medische aansprakelijkheid – de GOMA – niet na te leven.
Hoewel Barbara Stam, directeur van Centramed, erkent dat zaken die aan bod kwamen “ronduit schrijnend” zijn en dat deze “onnodig lang duren” is er volgens haar wel degelijk winst geboekt door de invoering van de gedragscode in 2010. “De onderlinge verantwoordelijkheden, de processtappen en de deadlines zijn nu duidelijker. Veel patiënten hebben daardoor een snellere en transparantere afhandeling van hun claim ervaren.”
Wel biedt de code volgens haar nog ruimte voor tijdwinst en helderheid, onder meer door een snellere en beter informatieuitwisseling.”Die kunnen echter alleen benut worden als de drie bij de code betrokken partijen – de ziekenhuizen, (belangenbehartigers van) patiënten en verzekeraars – daarin samen optrekken.”
Zaken die dateren van voor de totstandkoming van de gedragscode, hebben weinig voordeel van de verscherpte aanpak, erkent Stam. Om die langlopende zaken sneller af te ronden maakt Centramed op dit moment een ronde langs alle betrokken advocaten om te onderzoeken hoe de claims vlot kunnen worden getrokken. Die aanpak heeft volgens Stam al in diverse dossiers tot een doorbraak geleid.

Reageer op dit artikel