nieuws

Cao-overleg zorgverzekeraars vastgelopen

Archief

De cao-onderhandelingen voor het personeel bij zorgverzekeraars is vastgelopen. Volgens de vakbonden is de halsstarrige houding van de werkgevers de oorzaak. Die weigeren te praten als de werknemers niet inleveren op hun pensioenindexatie. Voor de vakbonden is dat onbespreekbaar.

Cao-overleg zorgverzekeraars vastgelopen

Een kostenbesparing in de vorm van het inleveren van de pensioenindexatie is volgens de bonden helemaal niet nodig. "Er is geen enkele financiële noodzaak voor de werkgevers om zich zo hard op te stellen. De zorgverzekeraars hebben namelijk hun beheerskosten prima op orde. Een normale loonsverhoging kan er prima af", stelt Annelies Ossel, bestuurder FNV Bondgenoten.
Uit de berichtgeving rond de vaststelling van de zorgverzekeringspremies voor 2013 blijkt zelfs dat de zorgverzekeraars winsten maken die hoger zijn dan passend voor een organisatie zonder winstoogmerk, aldus de bonden. Als dat gebeurt, moet die overwinst terugvloeien naar de verzekerden, maar de bonden vinden dat dit niet ten koste van de medewerkers mag gaan. De cao Zorgverzekeraars geldt voor 10.000 werknemers.

Reageer op dit artikel