nieuws

Branchebrede discussie leidt tot transparante verzekeraarskosten

Archief

Nog voor het verschijnen van het rapport van de commissie-De Ruiter, die voorstellen gaat doen voor meer transparantie in beleggingspolissen, heeft de branche al discussiërend zelf al een voorzet gegeven. Verzekeraars hebben aangekondigd ook over de eigen kosten openheid te gaan geven.

Oorzaak van de commotie was het pleidooi van Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, voor onder meer vervroegde invoering van beloningstransparantie in huisblad Verzekerd! Dat is NVA, NBVA en VVHN (hypotheekadviseurs) in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens Weurding kan de branche niet langer meer wachten met het geven van openheid over de kosten van beleggingspolissen. Als een van de consequenties noemt hij het vervroegen van onder meer beloningstransparantie. Verder pleit hij ervoor om verzekeringspremies niet meer te betrekken in het kostenoverzicht van de Financiële Bijsluiter. “Voor dat geld krijg je als klant iets terug.”
Kant noch wal
De NBVA vindt de opmerkingen van Weurding een “afleidingsmanoeuvre”. “Zijn voorstel raakt kant noch wal. Het Verbond denkt leentjebuur te kunnen spelen bij het intermediair voor de oplossing van zijn eigen probleem met de beleggingsverzekering.”
De NVA vindt dat Weurding voor zijn beurt praat, omdat het rapport van de commissie die de kosten van beleggingspolissen onderzoekt, nog niet klaar is. De vereniging gaat een paar stappen verder en pleit voor “onvoorwaardelijke transparantie van alle kostenelementen bij alle levensproducten”. Die zou in een wettelijke regeling moeten worden vastgelegd. Aan de commissie-De Ruiter doet de NVA het voorstel om openheid te gaan eisen van tien kostenposten, waaronder aan- en verkoopkosten, beheerskosten en administratiekosten bij switchen.
Claims
“Wij staan open voor alle vormen van transparantie die voor de klant van belang zijn. Dat betekent dus ook transparantie bij de aanbieders”, reageert Weurding op de kritiek. “De realiteit dwingt ons met elkaar opnieuw naar de gemaakte afspraken te kijken. De geloofwaardigheid van de branche staat op het spel.” Afgelopen week verklaarden ook Aegon en ING meer inzicht te gaan geven in de kostenopbouw.
Tros Radar droeg een steentje bij aan de onrust door te reppen over een ‘woekerpolisaffaire’. Na een oproep van het consumentenprogramma hebben zich inmiddels meer dan tienduizend mensen met een beleggingspolis gemeld bij advocaat William Schonewille, die gaat onderzoeken of een schadevergoeding mogelijk is voor klanten die verkeerd zijn ingelicht over de kosten van een beleggingspolis.
In het kielzog van Radar heeft de Stichting Meldpunt Financiële Beleggingsfraude aangekondigd Fortis ASR te gaan dagvaarden voor misleiding rond het ABS Spaarplan.

Reageer op dit artikel