nieuws

Bijna de helft van afkoop- klachten wordt gehonoreerd

Archief

 

In zijn jaarverslag over 1993 heeft de ombudsman levensverzering mr J. de Ruiter een aanbeveling gedaan om het voortdurende grote aantal klachten over afkoop terug te brengen.
Afkoop was over de periode 1971 tot en met 1993 de grootste klachtenbron: 22% van het totaal aantal klachten. Over 1993 was het 27%.
In 1992 gingen over dit onderwerp 78 klachten en in 1993 107.
Tot 1991 werd circa 11% toegewezen. In 1991 was het 48%, in 1992 36% en in 1993 42%.
De ombudsman roept verzekeraars op zich bij opzegging binnen vijf jaar te houden aan de afspraken: evenredige terugboeking van de provisie en levering van een eigen bijdrage om de afkoopsom meer acceptabel te maken voor de klant.
Ten aanzien van beleggingsverzekeringen hoopt hij dat verzekeraars een enigszins uniforme gedragslijn gaan volgen bij afkoop. “Nog beter zou het zijn wanneer de betrtokken maatschappijen in alle gevallen ertoe zouden overgaan een duidelijke – en redelijke – afkoopregeling in de polissen vast te leggen”.
De ombudsman doet in zijn verslag de volgende aanbeveling:
“Het is van groot belang dat voor het sluiten van welke levensverzekering dan ook, duidelijk wordt aangegeven of de aangeboden verzekering voor afkoop in aanmerking komt en zo ja, wat het resultaat zal zijn als van dit recht gebruik wordt gemaakt. Als de polis niet een nauwkeurige en voor een buitenstaander leesbare beschrijving bevat van de wijze waarop de afkoopwaarde wordt berekend, dan zou een indicatieve opgave de gewenste duidelijkheid kunnen verschaffen. In het bijzonder als een verzekering verkocht wordt als een middel om (op fiscaal begunstigde wijze) te sparen en een vergelijking met een andere spaarregeling, bijvoorbeeld bij een bank, voor de hand ligt, dan is het van groot belang dat niet alleen de voordelen van het produkt worden geëtaleerd, maar ook het nadeel dat ontstaat als het voorgenomen sparen niet tot de overeengekomen einddatum kan worden voortgezet”.

Reageer op dit artikel