nieuws

Avéro verhoogt autopremies

Archief

Avéro Achmea heeft aangekondigd de premies voor nieuwe personen- en bestelautoverzekeringen met ingang van 1 augustus te gaan aanpassen. De aanpassingen betreffen in de meeste gevallen een premieverhoging, behalve voor bestuurders van 60 jaar en ouder: zij gaan juist minder premie betalen. De premies van bestaande polissen worden vanaf 1 september aangepast.

Avéro verhoogt autopremies

Avéro zegt de premies te moeten wijzigen “vanwege de toename van het aantal schades en de stijging van het gemiddeld schadebedrag”. Voor personenautoverzekeringen die zijn getarifeerd volgens Goed Op Weg worden de premiebepalende factoren op WA-, beperkt casco en volledig casco als volgt gewijzigd: dieselauto’s: 2,5% verhoging, bestuurders 40-49 jaar: 2,6% verhoging, bestuurders 50-59 jaar: 2,8% verhoging, bestuurders 60-64 jaar: 2,5% verlaging, bestuurders 65-69 jaar: 4,8% verlaging en leeftijd auto 6 jaar of ouder: 5,5% verhoging. Voor personenautoverzekeringen die niet zijn getarifeerd volgens Goed Op Weg wordt in alle gevallen een premieverhoging van 5% doorgevoerd.
De premies voor alle bestelautoverzekeringen worden eveneens met 5% verhoogd. Daarnaast gaat het eigen risico voor cascoschaden omhoog van € 200 naar € 250. De bestaande regelingen t.a.v. geselecteerde ruitschadeherstellers blijven van kracht. Voor WA wordt de premie van bestelautos tot en met 1.000 kg totaalgewicht gelijkgesteld aan de premie die geldt voor bestelauto’s met een totaal gewicht tot en met 1.500 kg.
Avéro is een van de weinige verzekeraars die nog een no-claimbeschermer voert. Voor personenauto’s die op benzine rijden, wordt de premie verhoogd. Bestuurders tot 24 jaar gaan hiervoor € 120 (WA en WA+beperkt casco) of € 155 (WA+casco) per jaar betalen en bestuurders vanaf 24 jaar respectievelijk € 70 en € 100. De premies voor de no-claimbeschermer voor bestelauto’s worden verhoogd tot € 95 (WA en WA+beperkt casco) en € 130 (WA+casco).

Reageer op dit artikel