nieuws

ASR werkt aan oprichting van PPI

Archief

ASR Nederland wil binnen afzienbare tijd de start gaan aankondigen van een premiepensioeninstelling (PPI). Daarmee moet de pensioenmarkt met nieuw elan worden betreden. ASR zag in 2010 de brutopremies Leven met 7% slinken, een afname die deels is toe te schrijven aan de pensioenproducten van ASR, zeker die tegen koopsombetaling. “Een PPI biedt nieuwe mogelijkheden.”

ASR werkt aan oprichting van PPI

De directie van ASR vindt het rendement op pensioenen dankzij de lage rente te laag: “We moeten bij nieuwe productie om die reden voorzichtig zijn”.
Terughoudendheid was er vorig jaar ook ten aanzien van de provisieloze beleggingsverzekering met garantie-element (VermogenGarant), maar dan vooral bij het intermediair. “Het sloeg gewoon niet aan”, erkent ASR-bestuursvoorzitter Jos Baeten. Hij schrijft dat expliciet toe aan provisiegedreven keuzes binnen het intermediair. Aan het product zelf ligt het niet, is zijn overtuiging: “We nemen bij de productvergelijking van MoneyView continu een plaats in bij de beste vijf of beste drie producten.”

Reageer op dit artikel