nieuws

Aon maakt gevolgen Ziektewet inzichtelijk

Archief

Werkgevers die met relatief veel tijdelijke krachten werken, krijgen te maken met een flinke lastenverzwaring per 1 januari 2014, het moment waarop het vorige week aangenomen wetsvoorstel Modernisering Ziektewet van kracht wordt. Tot deze conclusie komt Aon in een reactie op de plannen.

Aon maakt gevolgen Ziektewet inzichtelijk

De wet Modernisering Ziektewet schrijft voor dat de werkgeverpremie voor de Ziektewet afhankelijk wordt van daadwerkelijke instroomcijfers per organisatie en dat deze niet meer per sector wordt vastgesteld. De nieuwe wet heeft onder andere gevolgen voor de premie die werkgevers betalen voor WGA-uitkeringen. Werknemers die na twee ziektejaren arbeidsongeschikt blijven, krijgen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, een WGA-uitkering. Waren bedrijven eerst alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten voor vaste werknemers, nu draaien ze ook op voor de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. De verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid verschuift hiermee naar het bedrijfsleven, stelt Aon, die de gevolgen van de wet voor grote werkgevers schematisch heeft samengvat.

 

Reageer op dit artikel