nieuws

‘Adviseur moet werkgever nu informeren over ‘wijzigingen ziektewet’

Archief

Nadat deze week het wetsvoorstel is aangenomen dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van flexwerkers moet tegengaan, worden in de media de gevolgen voor werknemers breed uitgelicht. De gevolgen voor de werkgever blijven echter sterk onderbelicht, stelt Enkwest Opleiding & Advies in een reactie.

‘Adviseur moet werkgever nu informeren over ‘wijzigingen ziektewet’

Werkgevers gaan in 2014 pas het effect van de wijzigingen merken. Echter, de in de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters opgenomen methode T-2 werkt straks op basis van de schadecijfers van 2012. Enkwest vindt mede daarom dat adviseurs nu al actief werkgevers moeten informeren: “De lasten die straks op werkgevers verhaald gaan worden, bestaan op dit moment dus al. Nu werk maken van beleid op dit thema, betekent vanaf 2014 grip op de schadelast en keuzevrijheid in financieringsmethode. De eerste stap die gezet kan worden is het vastleggen van de gegevens van de werknemers die ziek uit dienst gaan (de populatie waar de ZW-premie straks over gaat). Daarnaast speelt mee dat adviseurs nu op de hoogte zijn van het gegeven dat de WGA- flexinstromers (vanuit ZW in de WGA) ook voor rekening gaan komen van de werkgever. Dus als een adviseur momenteel adviseert op het gebied van WGA eigenrisicodragen, zal hij dit gegeven moeten meenemen in de advisering.”

Reageer op dit artikel