nieuws

Aanbevelingen Wabeke lijken eerder startpunt dan oplossing

Archief

Hoewel veel verzekeraars de aanbeveling van Ombudsman Wabeke over het kostenniveau van de 6,5 miljoen bestaande beleggingspolissen omarmen, lijkt deze nog geen kant en klare oplossing te bieden voor het terugbetalen van gedupeerde polishouders. Consumentenorganisaties zijn namelijk nog verre van tevreden met de aanbevelingen.

Maatschappijen lijken over het algemeen best tevreden met het voorstel van Wabeke om voor beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari zijn gesloten, het kostenniveau vast te leggen op 3,5% van het brutorendement. Daarin moeten alle kosten zitten, dus ook de beloning voor de tussenpersoon. Voor tussentijds verlaagde of premievrij gemaakte polissen geldt dat het effect van de kostenmaximering naar evenredigheid moet berekend, uitgaande van de dag voor premievrijmaking.
Voor afgekochte polissen is eveneens compensatie mogelijk, mits de afkoop na minimaal vijf jaar heeft plaatsgevonden. De klant moet dan wel zelf een verzoek indienen bij de verzekeraar.
Reacties verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars noemt het advies van Wabeke “een belangrijke aanbeveling”. “Een helder kader voor een oplossing in een lastig dossier”, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding, die vindt dat de aanbeveling langdurige juridische procedures kan voorkomen. “Ik verwacht dat verzekeraars deze aanbeveling van een instituut dat een groot gezag in de sector geniet, uiterst serieus zullen nemen.”
Generali doet dat in elk geval: de maatschappij gaat onderzoeken of op gesloten beleggingsverzekeringen in het verleden meer dan 3,5% aan kosten is ingehouden. “Omdat wij altijd al transparant zijn geweest over inhouding van kosten, valt er formeel gezien niets te corrigeren.” Herstel van vertrouwen is de reden om toch de eigen portefeuille door te lichten, aldus Generali.
De maatschappij gaat de aanbevelingen ook toepassen op verzekerden die via de werkgever een aanvullende pensioenregeling hebben gesloten. “Wij beschouwen dit als een investering in de toekomst.”
Ook Nationale-Nederlanden gaat verder dan Wabeke: de ING-dochter past de norm – weliswaar de voor ‘eigen schuld consument’ gecorrigeerde variant van 3,5% – toe op toekomstige beleggingsverzekeringen (zie het interview met Ludo Wijngaarden op pagina 10).
Robein Leven is vol vertrouwen: “Een grondige analyse van onze productportefeuilles heeft uitgewezen dat wij voor onze producten (ver) beneden die norm van maximaal 3,5% per jaar blijven.” De Haagse maatschappij noemt verder de eigen transparantie een sterk punt. “Ons unieke lage kostenniveau – de totale kosten bedroegen in 2007 circa 3,8% van de omzet – vloeit mede voort uit de directe distributie, waardoor geen hoge provisies voor tussenpersonen aan cliënten hoefden te worden doorberekend.”
Consumentenverenigingen
De belangenbehartigers van polishouders hebben een heel andere blik op de Wabeke-norm. Zo noemen De Vereniging Consument en Geldzaken en de stichting Woekerpolis Claim de aanbeveling “volstrekt ontoereikend”. “Naar verwachting zal ruim 70% van de polishouders geen enkele vergoeding krijgen, terwijl de rest het veelal moet doen met slechts een paar honderd euro per polis.” De 3,5%-norm is volgens onderzoek van de branche zelf bijna het dubbele van de kosten die op fondsen worden ingehouden, stellen beide organisaties.
Een koopje
De schatting dat het totaal aan compensaties zo’n _ 2 mld zal bedragen, is veel te hoog, denkt Eigen Huis. “Berekeningen van Stichting Verliespolis wijzen uit dat de verzekeraars bij navolging van de aanbevelingen hooguit _ 1 mld hoeven terugbetalen. Daarmee zou slechts een kwart van de gedupeerden geholpen zijn. De verzekeraars komen er met een koopje vanaf.” Bovendien worden klanten met een beleggingspolis niet veel wijzer, verwacht de vereniging, die de leden aanraadt voorlopig niet in actie te komen tot onderhandelingen van Verliespolis met verzekeraars zijn afgerond.
De Consumentenbond wil dat minister Bos “politieke verantwoordelijkheid neemt om recht te doen aan de schade van individuele consumenten”. De stichting Verliespolis, die als enige een voorbeeldzaak heeft aangedragen bij Wabeke, ziet het rapport als een startpunt. “De methodiek is bruikbaar, maar de invulling en de getallen zijn dat nog lang niet.”
Achmea
Achmea zegt de voorgestelde kostenmaximering voor in het verleden gesloten beleggingsverzekeringen te steunen, maar pleit – tot nu toe als enig verzekeringsconcern – voor een branchebrede bindende afspraak, waarbij ook toezichthouder AFM en de consumentenorganisaties betrokken worden. “We moeten nu in gesprek gaan over een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Anders blijft er onrust in de markt, omdat consumentenverenigingen 3,5% aan kosten nog veel te hoog vinden.”

Reageer op dit artikel