nieuws

Aanbeveling Ombudsman is voor Aegon ‘geen ramp’

Archief

De aanbeveling van de Ombudsman Verzekeringen om een kostenmaximum van 3,5% (van het brutofondsrendement) te hanteren voor bestaande beleggingsverzekeringen, noemt Aegon “een evenwichtige positie”. De gevolgen ervan kwalificeert financieel topman Jos Streppel als “geen ramp voor Aegon”.

Hij sprak die verwachting uit bij de presentatie door Aegon van de jaarcijfers over 2007. “Gezien de stappen die wij in 2000 en 2005 al hebben gezet, verwacht ik niet dat het een ramp voor Aegon zal worden.” Verbeteringen van beleggingsproducten (vooral spaarkasovereenkomsten van Spaarbeleg) hebben Aegon volgens Streppel netto toen _ 250 mln gekost. De exacte gevolgen van het actuele advies van de Ombudsman is Aegon nog in kaart aan het brengen.
Koopsompolissen
In het slotkwartaal van 2007 heeft Aegon een forse omzetverhoging gerealiseerd met individuele koopsompolissen. De nieuwe productie verdubbelde dat kwartaal bijna tot _ 112 (59) mln. De jaarproductie van individuele koopsompremies eindigde hierdoor op _ 371 (280) mln. De productiecijfers ‘individueel periodiek’ zijn minder imposant: _ 13 (16) mln in het vierde kwartaal en _ 57 (69) mln over heel 2007.
Het pensioenbedrijf kende een prima jaar met een koopsomproductie van _ 983 (968) mln en nog eens _ 68 (53) mln aan nieuwe periodieke premies. De waarde van de totale nieuwe levenproductie steeg in heel 2007 met 6% tot _ 51 mln.
Levensloop
De levensloopproducten hebben in het laatste kwartaal van 2007 aan nieuw geld _ 26 mln opgeleverd. In totaal beheert Aegon nu _ 239 mln aan levensloopgelden.
De nieuwe productie van het schadebedrijf bleef daarentegen achter bij 2006. Het onderdeel Inkomen kon de productiedaling tot _ 18 (46) mln toeschrijven aan veel lagere verkoopcijfers van WIA-verzuimverzekeringen. De overige schadeverzekeringen bleven onder druk van scherpe concurrentie en Aegons hang naar winstgevendheid, beperkt tot een nieuwe productie van _ 26 (33) mln.
Unirobe-Meeùs
De nettowinst van het Nederlandse bedrijf van Aegon zakte vorig jaar fors in tot _ 606 (1.420) mln. Aegon verwijst vooral naar nieuwe boekhoudregels en een grote belastingmeevaller in 2006. Aanvullend wordt voor het slotkwartaal van 2007 nog gemeld dat de integratie van diverse verkooporganisaties (onder meer Spaarbeleg en SpaarAdvies) in Aegon Bank eenmalig _ 15 mln heeft gekost.
Verder leed het intermediairbedrijf Unirobe-Meeùs in het vierde kwartaal een operationeel verlies van _ 7 mln. Extra voorzieningen voor terug te boeken provisies zijn hiervan de eenmalige oorzaak. Over het hele jaar bedraagt de winstbijdrage van Unirobe-Meeùs _ 16 (18) mln. De captiveorganisatie zou wel een omzetstijging hebben gerealiseerd, die volgens Aegon vooral afkomstig van de Meeùs-tak van het fusiebedrijf.
Brutopremieomzet Aegon @PLT = 2007 2006
Leven
Individueel koopsom 402 295
Individueel periodiek 992 1.024
Pensioen koopsom 983 966
Pensioen periodiek 798 743
Inkomen 203 191
Schade 432 435
Totaal 3.810 3.654
Aon-man commissaris bij Aegon
Aegon heeft vier nieuwe kandidaten voorgedragen voor een plek (voor de duur van vier jaar) in de raad van commissarissen. Het gaat om de Amerikaanse Cecelia Kempler, Rob Routs (Shell), Ben van der Veer (KPMG) en Dirk Verbeek. Die laatste is onder meer commissaris bij assurantiemakelaar Aon Groep Nederland.

Reageer op dit artikel