nieuws

Zorgverzekeringen krijgen eigen Wft-module

Archief

De BGfo-consultatie heeft ertoe geleid dat het ministerie van Financiën heeft ingestemd met een aparte Wft-module voor zorgverzekeringen.

Het ministerie van Financiën heeft in mei het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) geconsulteerd. Een groot aantal marktpartijen gaf aan dat de huidige verplichtstelling van de module schade particulier voor medewerkers van zorgverzekeraars een te zware belasting is. Een van de bezwaren die door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werd geuit was dat de module inhoudelijk erg ver af staat van de praktijk van de zorgverzekeraars en medewerkers hierdoor te veel ballast krijgen over andere schadeverzekeringen en te weinig kennis opdoen over zorgverzekeringen.

De toekenning van een aparte Wft-opleidingsmodule zorgverzekeringen is dan ook met gejuich ontvangen bij brancheorganisatie van zorgverzekeraars. ZN-directeur Pieter Hasekamp: “We hebben hier stevig voor gepleit en het is goed dat het ministerie van Financiën ontvankelijk is gebleken voor onze argumenten.” Door hierin mee te gaan wijkt het ministerie wel af van zijn eerdere besluit om geen uitzonderingsposities meer toe te kennen voor specifieke producten om versnippering te voorkomen. Ook wordt binnen het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk gestreefd naar vermindering van het aantal Wft-modules. In een toelichting zegt het ministerie hierover: "Er is toch voor gekozen een aparte module zorgverzekeringen te ontwikkelen vanwege het grote belang van zorgverzekeringen in zowel premievolume als aantal verzekerden. Door het verplicht stellen van de module zorgverzekeringen wordt gewaarborgd dat medewerkers van zorgverzekeraars beschikken over voor hen relevante kennis."

Opleiding ZN

Wat ZN betreft hoeft er geen tijd en extra kosten verspild te worden aan de ontwikkeling van een nieuwe Wft-opleidingsmodule zorgverzekeringen. Voor het geval er geen aparte Wft-opleidingsmodule zorgverzekeringen zou komen heeft ZN namelijk al een eigen branchespecifieke opleiding ontwikkeld waarmee werknemers het door de module schade particulier veroorzaakte tekort aan zorgkennis konden aanvullen. Deze opleiding wordt, als het aan ZN ligt, het uitgangspunt voor de nieuw in te richten Wft-module zorgverzekeringen. Medewerkers bij zorgverzekeraars die zich naast zorg ook bezighouden met schadeproducten zoals een doorlopende reisverzekering, moeten hiervoor ook de schademodule doen.

Reageer op dit artikel