nieuws

Vijftien procent kandidaat-bestuurders verzekeraars ongeschikt

Archief

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vorig jaar 15 kandidaat-bestuurders van verzekeraars gewogen en te licht bevonden. De betreffende kandidaten beschikten over te weinig kennis van de verzekeringsmarkt, vergaten privéantecedenten te melden en de onderbouwing van de voordracht was soms erg summier. In totaal beoordeelde DNB vorig jaar ongeveer 100 kandidaat-bestuurders.

De beoordeling van nieuwe bestuurders werd vorig jaar aangescherpt door DNB en AFM. Niet alle verzekeraars zijn volgens DNB echter voldoende op de hoogte van de voorschriften, die ook gelden voor commissarissen. Het geconstateerde gebrek aan verplichte kennis over de verzekeringsmarkt vertaalt zich volgens de toezichthouder in kandidaten die bijvoorbeeld te weinig weten van verzekeringsrisico’s en regelgeving als Solvency II. “Wij roepen in dit verband verzekeraars op bestuurders eerst meer kennis en ervaring te laten opdoen in de verzekeringssector en pas dan voor te dragen”, aldus DNB.

Ook zijn kandidaat-bestuurders zich volgens de toezichthouder  niet bewust van het feit dat privéantecedenten altijd gemeld moeten worden, bijvoorbeeld ook als het gaat om een verkeersmisdrijf als rijden onder invloed. Een te summiere voordracht van de kandidaat kan er toe leiden dat DNB te weinig informatie heeft om de geschiktheid te beoordelen en daarom de toets niet in behandeling neemt.

Reageer op dit artikel