nieuws

‘Verhoging assurantiebelasting maakt verzekering onbetaalbaar’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor de gevolgen van een verdere verhoging van de assurantiebelasting. Een aantal politieke partijen heeft hier voorstellen over opgenomen in het partijprogramma. Het kan er volgens de verzekeraars toe leiden dat consumenten elementaire polissen niet meer kunnen betalen. Het Verbond heeft zijn zorgen hierover per brief overgebracht aan de politiek.

 

Het verbond baseert zicht op doorrekeningen van de partijprogramma’s van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en SP door het Centraal Planbureau. De verhoging van de assurantiebelasting heeft volgens het CPB negatieve effecten op consumenten en MKB-bedrijven. De verdubbeling van de belasting naar ruim 21%, die enkele van deze partijen beogen, kost bedrijven en consumenten gemiddeld meer dan € 100 per jaar.

 

Het Verbond noemt het “aanzienlijke aanslag op de koopkracht van Nederlanders”. De verzekeraars trekken een vergelijking met de voortdurende sterke premieverhoging bij zorgverzekeringen. “Daar kunnen sommige mensen zich vanwege de kosten niet meer verzekeren tegen de meest elementaire risico’s.”

Een nieuwe belastingmaatregel zou de derde verhoging van de assurantiebelasting zijn in korte tijd. Uit berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat elke procent meer assurantiebelasting verzekerden 125 miljoen euro kost. Gemiddeld betalen Nederlanders ruim 800 euro per jaar voor hun schadeverzekeringen.

Reageer op dit artikel