nieuws

Uitstroom tussenpersonen krijgt gestalte

Archief

In 2016 zal het aantal tussenpersonen bijna zijn gehalveerd ten opzichte van 2006. Die voorspelling doen Baken Adviesgroep en Adviesbureau Fred de Jong in hun rapport ‘Marktraming Financiële Intermediairs 2016’. Voor het onderzoek zijn de huidige marktsituatie en een impactanalyse van actuele marktontwikkelingen gecombineerd.

Uitstroom tussenpersonen krijgt gestalte

Op basis van de analyse in het rapport is de voorspelling dat het aantal financiële intermediairs in 2016 is gedaald naar 7.000. Dat betekent een afname van 15% ten opzichte van de situatie nu. In vergelijking met de invoering van het vergunningenregister Wft in 2007, is het aantal financiële intermediairs zelfs gedaald met 42%. Toen hadden 12.000 adviseurs en bemiddelaars een aanvraag ingediend voor een vergunning bij de AFM.

Reageer op dit artikel