nieuws

Uitkomsten juridisch vooronderzoek PE-examens bekend

Archief

Van Beem – de Jong Advocaten heeft het vooronderzoek naar de plannen van de minister ten aanzien Permanente Educatie en het voornemen driejaarlijks te examineren afgerond. Een van de conclusies is dat de noodzaak voor het invoeren van een PE-examen onvoldoende onderbouwd is. Het vooronderzoek vond plaats in opdracht van de Commissie CFD.

Uitkomsten juridisch vooronderzoek PE-examens bekend

Een andere conclusie uit het onderzoek luidt dat een PE-examen niet geschikt is voor het bereiken van het door de minister beoogde doel en dat er andere systemen zijn voor PE die beter aansluiten bij dit beoogde doel. Tijdens de loop van het onderzoek kwam de minister met een wijziging. De PE-examens zouden niet meer gekoppeld worden aan de geldigheid van de diploma's maar aan de geldigheid van de vergunning en de uitoefening van het beroep. "Dat lijkt een tegemoetkoming, maar praktisch wijzigt daardoor niets. De adviseur moet namelijk eerst een zogenaamd inhaalexamen met een positief resultaat afsluiten en vervolgens elke drie jaar met goed gevold een PE-examen afleggen. Permanente educatie wordt zo omgevormd tot een driejaarlijks herexamen waarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering periodiek onder grote druk komt te staan", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink.
De minister voert het aanpakken van niet-passend advies aan als onderbouwing van het voorgenomen PE-systeem. De kans op mis-selling zou daardoor verkleinen. Het begrip mis-selling komt voort uit het SEO Economisch Onderzoek Evaluatie provisieregels complexe producten. Dit rapport geeft echter aan dat het basisprobleem mis-selling niet meetbaar is. Herdink stelt "niet te begrijpen" waarom de minister aan het begrip mis-selling blijft vasthouden. 
De Commissie CFD vindt de argumentatie van de minister niet steekhoudend. Reden genoeg voor hen om het juridisch onderzoek verder uit te breiden. Oosthout Advocatuur (Leiden) gaat nu op basis van dit onderzoeksrapport bekijken welke vervolgstappen gezet kunnen worden.

Reageer op dit artikel