nieuws

‘Toezichthouders onderschatten waarde van zelfregulering’

Archief

De waarde van zelfregulering wordt door de toezichthouders niet genoeg onderkend. Dit stelde directeur Leo de Boer van Het Verbond van Verzekeraars tijdens een symposium van Acis, het centrum voor verzekeringsstudies van de Universiteit van Amsterdam. De Boer pleit voor meer maatwerk en matiging.

Tijdens zijn toespraak voor het symposium, dat handelde over risico, regulering en supervisie van verzekeraars en pensioenfondsen, benadrukte De Boer het belang van toezicht. "Het staat vast dat we toezichthouders hard nodig hebben tijdens de transitieperiode waarin verzekeraars zich bevinden. We begrijpen het als de toezichthouder voortvarend te werk gaat", aldus De Boer. Hij vroeg zich echter tegelijkertijd in zijn speech af waar de grens van goed toezicht ligt. "Ik heb wel eens de indruk dat onze toezichthouders zelfregulering veel te weinig op waarde weten te schatten." Hij wijst op de "oplopende regel- en toezichtdruk" die vele verzekeraars ervaren. "De toezichthouder zit daarmee de facto bijna op de stoel van de ondernemer en dat moeten wij, en ook zij, niet willen."
De Verbondsdirecteur riep op tot matiging bij de verdere ontwikkeling van het (Europese) toezicht. Een vergelijking tussen banken en verzekeraars is volgens hem onzinnig. "Het zijn totaal verschillende beestjes. Denk alleen al aan de systeemrelevantie: verzekeraars kunnen niet leegepind worden."

Reageer op dit artikel