nieuws

TAF breekt aov-markt open

Archief

Met de introductie van de GoedGezekerd AOV biedt TAF de zelfstandig ondernemer vooral flexibiliteit. Het product biedt namelijk 11 keuzes in uitkeringsduur, 13 keuzes in wachttijd en 6 keuzes in uitkeringsgrens.

TAF breekt aov-markt open

"TAF brak eerder de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen open. Dat doen we nu ook met de TAF GoedGezekerd AOV”, aldus TAF directeur David Jongeleen. Uitgangspunt van de GoedGezekerd AOV is het verzekeren van de vaste zakelijke en privé lasten plus een standaard nabestaandendekking die twaalf maanden lang het verzekerd maandbedrag uitkeert als de verzekerde komt te overlijden.
De uitkeringsduren waaruit gekozen kan worden lopen tot maximaal de 65e jarige leeftijd. De keuze in wachttijden loopt uiteen van 30 tot 730 dagen. Voor de uitkeringsgrens ligt deze grens tussen 25% en 80% arbeidsongeschiktheid. Nieuwe verzekerden ontvangen een aanvangskorting op de premie in de eerste drie jaar van de looptijd (1e jaar 30%; 2e jaar 20%; 3e jaar 10%). Er geldt geen beperking door het inkomen bij verzekerde bedragen tot € 2.500 per maand.  Een verzekerd bedrag tot € 9.000 per maand kan jaarlijks met 10% worden verhoogd zonder medische waarborgen. Het verzekerd bedrag kan jaarlijks worden verlaagd met 25%. Tot slot geeft de polis de mogelijkheid om arbeidsongeschiktheid door psychische klachten mee te verzekeren en is er geen maximum voor het totaal uit te keren bedrag per polis. De verzekeraar achter de TAF GoedGezekerd AOV is Quantum Leben.

Reageer op dit artikel