nieuws

Slecht advies loopt in de papieren voor Rabobank

Archief

Rabobank heeft in haar rol als assurantieadviseur een paar dure maanden achter de rug.  Half juli veroordeelde de rechtbank Arnhem de Rabobank Woudenberg- Lunteren  tot het afhandelen van een schadeclaim die kan oplopen tot € 1 miljoen. Een paar weken later was het de beurt aan Rabobank De Kempen West dat door  de rechtbank  Breda werd veroordeeld tot het betalen van  € 107.000 vorstschade bij een boer. In beide gevallen ontbrak het volgens  de rechters aan goed advies.

In de Brabantse zaak draait het om een varkensboer uit Middelbeers die begin 2009 te maken krijgt met een bevroren klimaatsbesturingssysteem.  Verzekeraar Achmea weigert de reparatiekosten te betale,  omdat de schade zou zijn veroorzaakt door softwareproblemen. Bovendien valt de betreffende installatie volgens Achmea niet onder de omschrijving in de polisvoorwaarden dat de vorstschade “het gevolg moet zijn van een plotseling en onvoorzien technisch mankement aan de ketelinstallatie of de warmtekrachtinstallatie of het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening”. Volgens de rechtbank Breda heeft Rabobank  als assurantieadviseur  verzuimd om aan Achmea door te geven dat de boer voor zijn specifieke  installatie een dekking tegen vorstschade wilde afsluiten. De bank moet daarom de schade betalen.

De Rabobank Woudenberg-Lunteren moet van de rechtbank Arnhem een schadeclaim afhandelen die kan oplopen tot € 1 mln, omdat de bank heeft verzuimd softwarebedrijf PMP uit Lunteren een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te adviseren. Het softwarebedrijf sprak begin vorig jaar vruchteloos zijn  aansprakelijkheidsverzekering bij Aegon,  aan nadat een klant door een tekortkoming in de software bij een offerte € 1 mln was misgelopen.  Volgens Aegon biedt de verzekering die PMP had daartegen geen dekking en dit was volgens het softwarebedrijf wel het geval geweest bij een speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven.

De rechter is het daarmee eens en wijst bovendien de het verweer van Rabobank dat het de verzekeringsportefeuille van een andere tussenpersoon had overgenomen van de hand. “Rabobank beheerde immers de gehele verzekeringsportefeuille en zij wist of had redelijkerwijs moeten weten dat de eiser software ontwikkelt en verkoopt.”     

Reageer op dit artikel