nieuws

SER pleit voor één variant bestuursmodel pensioenfonds

Archief

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt het positief dat het kabinet heeft geluisterd naar de samenleving bij het aanpassen van het wetsvoorstel over de versterking van het bestuur bij pensioenfondsen. Wel plaatst de raad kanttekeningen bij de aanpassingen die minister Kamp (Sociale Zaken) in het wetsvoorstel wilde aanbrengen. Eerder was hier ook al kritiek op vanuit de Tweede Kamer, de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie.

 
De SER pleit in haar voorstellen richting het kabinet voor een enkele variant van het zogeheten one-tier-bestuursmodel, waarin externe deskundigen als 'executives' worden benoemd en werkgevers, werknemers en gepensioneerden de rol van toezichthoudend bestuurder krijgen. Minister Kamp schrapte de one-tier-board in eerste instantie uit zijn wetsvoorstel, maar kwam daar onder druk van de markt weer op terug. Zeer tegen de zin van onder meer de Pensioenfederatie nam hij in zijn wijzigingsvoorstel echter drie varianten van de one-tier-board op: het paritair, het onafhankelijk en het omgekeerd gemengd bestuur. De SER stelt nu dat de wens om een one-tier model te kunnen hanteren zich toespits op het model waarin de niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders bestaan uit vertegenwoordigers van de belanghebbenden. "Met dit ene one-tier-model kan worden volstaan. De andere varianten zijn overbodig", aldus de raad.
De SER pleit er verder voor dat dat in de uiteindelijke wet wordt vastgelegd dat de sociale partners een beslissende stem hebben in de keuze van het bestuursmodel. Ook stelt de raad voor om de mogelijkheid van een pensioenfonds om te kiezen tussen een raad van toezicht en een visitatiecommissie, af te laten hangen van de omvang van het fonds en niet van de vraag of het om een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds gaat.

Reageer op dit artikel