nieuws

Onderzoekers somber over vooruitzichten intermediair

Archief

Het aantal tussenpersonen zal gestaag verder afnemen en ook de omzet bij de advieskantoren blijft de komende tijd nog stevig onder druk staan.  Die sombere verwachtingen worden uitgesproken het economisch bureau van ING en in een  rapport van twee adviesbureaus. 

Het economisch bureau van ING verwacht komend jaar een verdere daling van de omzet bij assurantietussenpersonen.  De bankverzekeraar noemt het provisieverbod en een verder afnemend marktaandeel als de grote boosdoeners. "Bedrijven die vroegtijdig hun bedrijfsmodel hebben aangepast, zijn het beste bestand tegen de krimp", aldus ING.

De omzet van financieel adviseurs is volgens ING vorig jaar met meer dan 10% gedaald. Naast de verzadigde markt, het dalende marktaandeel en de stroeve hypotheekmarkt komt volgend jaar het provisieverbod als nieuwe margedrukkende factor om de hoek kijken, stelt het concern: "De dalende trend in het aantal tussenpersonen zal daarom naar verwachting doorzetten."

In 2016 zal het aantal tussenpersonen bijna zijn gehalveerd ten opzichte van 2006 voorspellen Baken Adviesgroep en Adviesbureau Fred de Jong in hun rapport 'Marktraming Financiële Intermediairs 2016'. Voor het onderzoek zijn de huidige marktsituatie en een impactanalyse van actuele marktontwikkelingen gecombineerd.
Op basis van de analyse in het rapport is de voorspelling dat het aantal financiële intermediairs in 2016 is gedaald naar 7.000. Dat betekent een afname van 15% ten opzichte van de situatie nu. In vergelijking met de invoering van het vergunningenregister Wft in 2007, is het aantal financiële intermediairs zelfs gedaald met 42%. Toen hadden 12.000 adviseurs en bemiddelaars een aanvraag ingediend voor een vergunning bij de AFM.

Reageer op dit artikel