nieuws

NN haalt en-blocclausule uit overlijdensrisicopolis

Archief

Intermediair krijgt tijdelijk aanbrengfee

 

De nieuwe overlijdensrisicoverzekering van Nationale-Nederlanden kent geen en-blocclausule meer. Andere opvallende wijzigingen zijn de invoering van een (beperkte) afkoopwaarde en de tijdelijke tegemoetkoming van € 200 die het intermediair krijgt voor het aanbrengen van een klant.

 

De en-blocclausule, waarmee de verzekeraar de mogelijkheid heeft om onder bepaalde omstandigheden de voorwaarden of premies van een verzekering voor alle verzekerden tegelijk te wijzigen, werd sinds 2003 door NN gevoerd. Dat leidde mede tot een brede discussie over de clausule en een oproep van Adfiz-voorganger NVA aan de leden om maatschappijen te boycotten die de clausule voerden. De AFM uitte zich bovendien herhaaldelijk kritisch over de gebrekkige omschrijving die sommige maatschappijen in de clausule hanteren. Dat weerhield Interpolis en Delta Lloyd er in 2005 overigens niet van om in levenpolissen een en-blocclausule in te voeren.

 

Schrappen

Halverwege het vorige decennium leek het tij te keren: Generali, Cardif en TAF schrapten de en-blocbepaling uit de voorwaarden; Reaal was een jaar geleden de laatste die de clausule uit de risicopolissen haalde. De andere levensverzekeraars – met uitzondering van Aegon, die de bepaling nooit heeft gevoerd – hebben die nog altijd wel, met wisselende omschrijvingen van omstandigheden waarin de maatschappij premies en voorwaarden kan verhogen.

Het Verbond van Verzekeraars meldde vorig jaar te werken aan het ombouwen van ‘en bloc’ naar een calamiteitenclausule, waarbij helder is wanneer de verzekeraar die kan inroepen.

 

Afkoopwaarde en vergoeding

De nieuwe overlijdensrisicoverzekering van NN biedt een afkoopwaarde bij tussentijdse beëindiging. De afkoopwaarde is afhankelijk van het moment van beëindiging. Volgens een rekenvoorbeeld van NN, waarbij de klant maandelijks € 20,13 premie betaalt voor een dertigjarige risicopolis op twee levens, loopt de afkoopwaarde op tot € 2.147,53 (dan 47% van de betaalde premies) na 19 jaar. Daarna daalt het bedrag tot nul na dertig jaar. Procentueel gezien is de afkoopwaarde na drie jaar het hoogst: dan wordt 65,7% van de betaalde premie uitgekeerd.

Voor elke risicopolis die tot 1 januari 2013 wordt gesloten, betaalt NN € 200 aan de adviseur. "Bij de uitbetaling van de tegemoetkoming gaan wij ervan uit dat u dit bedrag in mindering brengt op de door de klant te betalen advieskosten", schrijft NN aan het intermediair. Geldstromen van aanbieder naar adviseur zijn met ingang van volgend jaar verboden.

 

Andere wijzigingen

Andere vernieuwingen in de risicoverzekering zijn het vervallen van de keuringsgrens op basis van het aangevraagde kapitaal (was € 300.000), een scherper tarief en de mogelijkheid om een ongelijke (gelijkblijvende) dekking te sluiten op twee levens.

Nieuw is ook dat de verzekering kan worden gesloten door en op het leven van iedereen die in Nederland woont. De maximale leeftijd bij aanvraag is verhoogd van 65 naar 70 jaar en 364 dagen. Het verzekerd kapitaal is nu maximaal € 1 mln (was € 5 mln). Euthanasie als doodsoorzaak is niet langer uitgesloten en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan niet meer worden meeverzekerd.

Reageer op dit artikel