nieuws

Nieuwe sterfteprognose heeft beperkt effect op pensioenen

Archief

Sterfte vrouwen daalt minder snel dan verwacht

 

Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft een nieuwe prognosetafel gepresenteerd. De nieuwste inzichten en verwachtingen met betrekking tot de sterftecijfers tot en met 2062 leiden er volgens het AG toe dat de waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen en -verzekeraars met 1% toeneemt.

 

"De nieuwe waarnemingen zijn redelijk in lijn met de voorspelling die in de vorige prognosetafel is gedaan", zegt het AG, dat elke twee jaar met een nieuwe tafel komt. "Dit betekent dat de nieuwe waarnemingen laten zien dat de sterfte opnieuw sterker is gedaald dan de gemiddelde sterftedaling in de gehele waarnemingsperiode vanaf 1988. Hoewel een meer dan gemiddelde sterftedaling al in de vorige prognosetafel was voorzien, leidt gebruik van de nieuwe prognosetafel toch tot een stijging van de waarde van de verplichtingen. Gemiddeld zullen de verplichtingen door het gebruik van de nieuwe prognosetafel, afhankelijk van de gehanteerde rente, met ongeveer 1% kunnen toenemen."

 

Voorzieningen

Volgens het AG zal met name het nabestaandenpensioen bij vrouwen duurder worden; voor 25-jarigen zou de prijsstijging ruim 19% zijn. “Dit is te verklaren uit de verhoogde sterftekansen (ten opzichte van de vorige

prognose) voor vrouwen tussen 27 en 71 jaar in combinatie met de verhoogde

resterende levensverwachting van mannen (de achterblijvende partners in geval van overlijden) voor alle leeftijden en het afnemen van het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen.”

Een jong pensioenfonds (deelnemers gemiddeld 45,5 jaar oud) zal de technische voorzieningen voor mannen met 1,1% moeten ophogen en voor vrouwen met 0,4%. Voor fondsen met oudere deelnemers is het effect wat kleiner.

Overigens is sprake van een compensatie-effect, doordat pensioenfondsen ook met de sterftekans in de opbouwfase te maken hebben vanwege het nabestaandenpensioen. Datzelfde geldt in sterkere mate voor levensverzekeraars die tevens overlijdensrisicoverzekeringen verkopen.

 

Stijging

De levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen neemt op basis van de nieuwe prognosetafel toe, waarbij de stijging bij mannen sneller gaat dan bij vrouwen. Op grond van de nieuwe inschatting stijgt de levensverwachting van nuljarigen tussen 2011 en 2062 van 82,9 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen, naar respectievelijk 87,4 jaar en 86,9 jaar. Voor 65-jarigen is dat van 85,9 jaar voor vrouwen en 82,9 jaar voor mannen naar respectievelijk 89,3 jaar en 88,2 jaar.

 

Discussie

Twee jaar terug ontstond discussie over de waarde van de AG-prognosetafel. Een commissie onder leiding van Jan van de Poel, onder meer voormalig financieel topman van ABP, pleitte toen voor een model dat naast de sterfteprognose ook de onzekerheid daarin weergeeft en het ontwikkelen van richtlijnen voor het voor deelpopulaties afwijken van de algemene sterfteprognoses.

Het AG heeft de aanbevelingen inmiddels overgenomen en dat heeft geleid tot twee aanpassingen: voor hogere leeftijden worden de tafels ‘gesloten’. In plaats van het weergeven van waargenomen sterftecijfers – die vanwege de afnemende hoeveelheid waarnemingen minder betrouwbaar zijn – is nu gekozen voor een extrapolatiemethodiek.

Verder is de restrictie dat de sterftekans voor vrouwen voor een bepaalde leeftijd

nooit hoger zou kunnen worden dan de sterftekans voor mannen op dezelfde leeftijd komen te vervallen.

 

CBS

Ook het CBS maakte onlangs nieuwe sterftecijfers bekend. In 2011 was de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen 82,9 jaar, tegen 79,2 jaar voor mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen bedroeg in 2011 nog maar 3,7 jaar; halverwege de jaren 80 lag dit nog op ruim 6,5 jaar.

 

Reageer op dit artikel