nieuws

Kifid bestraft onvoldoende vastleggen fondsadvies

Archief

De Commissie van Beroep van Kifid heeft in een bindend advies een eerder oordeel van de geschillencommissie bevestigd dat een tussenpersoon tussen de € 40.000 en € 56.000 moet betalen aan een klant die in 2006 een Erasmus Lijrente Opname Plan heeft gesloten. De adviseur heeft een beleggingsfonds geadviseerd met hogere risico’s dan de klant wenste.

Kifid bestraft onvoldoende vastleggen fondsadvies

De polis is gesloten ter besteding van een gouden handdruk. Daartoe is vooraf een klantprofiel ingevuld; gekozen is voor het Veilig Rendement Depot. In april 2009 heeft de verzekerde vanwege tegenvallende rendementen de waarde ingebracht in het Garantie Depot. Zij klaagt bij Kifid dat het geld niet op de zo veilig mogelijke wijze is belegd, omdat haar later pas is gebleken dat zij ook had kunnen kiezen voor een garantiedepot.
De tussenpersoon stelt dat met de verzekerde is gesproken over een garantiedepot met een minimum depotrendement van 2,5% en dat zij dat depot van de hand heeft gewezen omdat zij het rendement te laag vond. De adviseur stelt dat in 2006 het Garantie Depot nog niet bestond, wat wordt tegengesproken door de verzekerde.
Hoewel er geen risicoprofiel is gemaakt, had de tussenpersoon moeten begrijpen dat de klant risicomijdend wilde beleggen, aldus de commissie. "Dat bij de tussenpersoon niettemin een ander beeld is ontstaan van de wensen van verzekerde komt voor zijn risico."
De commissie kent in haar uitspraak veel gewicht toe aan de bezoeknotitie van de adviseur, "waarin in het geheel niet wordt gerept van 'een garantiefonds' dat (naast het geldmarktdepot) met verzekerde zou zijn besproken". Bovendien rust op de tussenpersoon een verzwaarde stelplicht, "hetgeen wil zeggen dat het op zijn weg had gelegen om ter onderbouwing van zijn stelling dat hij duidelijkheid heeft verschaft omtrent de aan verzekerde aangeboden producten, voldoende feitelijke gegevens te verschaffen ten einde aan verzekerde aanknopingspunten te bieden voor een eventuele bewijslevering. Dit heeft de tussenpersoon nagelaten." Die moet nu het verschil in rendement aan de klant vergoeden.

Reageer op dit artikel