nieuws

Kamp moet keuze maken over rente

Archief

Actuarissen mengen zich in discussie

Minister Kamp (Sociale Zaken) is bereid te onderzoeken hoe de risicovrije rente minder beweeglijk kan worden door toepassing van de zogeheten UFR, Ultimate Forward Rate. Actuarissen zetten echter vraagtekens bij deze methode voor pensioenfondsen.

Het Actuarieel Genootschap (AG), waar het overgrote deel van de actuarissen bij is aangesloten, stelde eind augustus in een open brief aan pensioenrapporteur voor de Tweede Kamer Pieter Omtzigt, dat de effecten van het aanpassen van de rekenrente voor pensioenfondsen onvoldoende duidelijk zijn. Aanleiding voor de open brief is de 'Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen' van minister Kamp. In de politieke discussie over deze nota speelt de UFR – een methode om een rentecurve voor langere looptijden op een andere manier, dan rechtstreeks afgeleid van markrentes, te bepalen – een belangrijke rol.

Stabiliteit
Een gunstige eigenschap van deze methodiek is volgens het AG dat het de volatiliteit van de waarde van de verplichtingen reduceert en daarmee op zich bijdraagt aan de financiële stabiliteit van pensioenfondsen. Invoering van de UFR-methode zou, volgens de actuarissen, op dit moment voor een daling van de verplichtingen zorgen en daarmee tot een stijging van de dekkingsgraden leiden. "De UFR-methode heeft ogenschijnlijk duidelijke voordelen, maar kent ook een aantal minder gunstige eigenschappen. Het afdekken van het renterisico wordt zeer complex en de invoering van de UFR kan leiden tot ongewenste generatie-effecten", aldus het AG. Zij betogen dat de effecten vooraf duidelijk inzichtelijk moeten worden gemaakt. "De effecten zouden er toe kunnen leiden dat de voordelen, die ogenschijnlijk aan de methodiek verbonden zijn, op korte termijn teniet worden gedaan."

Druk
De druk op Kamp om iets aan de rente en daarmee aan de dreigende pensioenkortingen te doen, wordt steeds verder opgevoerd. De Volkskrant berichtte op basis van vertrouwelijke ambtelijke notities dat er — zonder de regels te veranderen — een pensioenverlaging dreigt van 8,2% voor 12,6 miljoen deelnemers in de komende twee jaar. Kamerlid Jan Nagel (50Plus) bevroeg de minister enkele dagen eerder naar aanleiding van een Volkskrant-interview met Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van APG. Sluimers betoogde dat het idee dat de pensioenkassen leegstromen niet klopt en dat bij de berekening van de pensioenverplichtingen het uiteindelijk niet om de rente, maar om het daadwerkelijke rendement moet gaan. Kamp is het daar niet mee eens: “Op grond van de Pensioenwet dient een pensioenfonds de contante waarde van de pensioenverplichtingen te berekenen op basis van een door DNB gepubliceerde actuele rentetermijnstructuur die een benadering vormt van de risicovrije rente. Achtergrond hiervan is het uitgangspunt dat nominale pensioenaanspraken met een hoge mate van zekerheid waargemaakt moeten kunnen worden.” Over de pensioenkassen zegt Kamp: “De opvatting dat de komende twintig jaar er met de cashflow van pensioenfondsen in het algemeen niets mis is, lijkt mij optimistisch.” Hij kondigt aan overleg te voeren met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie om, mede op basis van advisering door DNB, te komen tot een “evenwichtig pakket maatregelen waarbij op een verstandige manier wordt vooruitgelopen op de nieuwe Pensioenwet die het pensioenstelsel meer toekomstbestendig moet maken”.

Reageer op dit artikel