nieuws

Jongere keert zich nog niet af van collectief pensioen

Archief

De meeste jongeren tot 35 jaar vinden een collectieve pensioenregeling nog steeds bij deze tijd passen, concludeert detacheerder Brunel uit onderzoek onder 500 jongeren die pensioen opbouwen. Van hen vindt een minderheid van 35% een verplichte collectieve regeling niet meer van deze tijd.

Jongere keert zich nog niet af van collectief pensioen

Bijna alle ondervraagden gaan er inmiddels van uit dat de pensioenuitkering wordt verlaagd: 72% vindt dat waarschijnlijk tot zeker. Twee jaar terug was nog 35% die mening toegedaan. Zo'n 45% heeft er geen moeite mee om mee te betalen aan het pensioen van ouderen, maar jongeren willen wel graag inspraak: 70% vindt dat er in plaats van gepensioneerden juist jongeren in het bestuur van pensioenfondsen moeten zitten.
Overigens heeft ruim 55% van de jongeren geen idee hoeveel pensioen hij opbouwt.

Reageer op dit artikel