nieuws

‘Ik erger me aan gezeur over goede regelgeving’

Archief

Wie: Gabriël

Waar: Amersfoort

Sinds: 2002

Medewerkers: 20

Relaties: 4.000

Premie-inkomen: ca. € 1 mln

  

Gabriël is in 2002 opgericht door Natasja van der Laan. Zij wilde met haar kennis als financieel planner, “mensen op een integere en onafhankelijke wijze bijstaan in het maken van verantwoorde keuzes op het gebied van financiën”. “De tweede drijfkracht was om hiermee geld te kunnen vrijmaken voor het koninkrijk van God.” Ze is haar kantoor gestart vanuit haar woning in Tilburg en in 2005 vond een verhuizing naar Amersfoort plaats. Sinds 2009 is Gabriël gevestigd in een eigen kantoorpand.

 

Met welke verzekeraars doen jullie zaken?

Als onafhankelijk intermediair die voor een groot deel zonder provisie werkt, kunnen wij met vrijwel elke verzeke-raar en bank zaken doen. Voor ziektekostenverzekeringen hebben wij vanwege onze missie ervoor gekozen om alleen met ProLife te werken. Volmachten hebben wij niet.

 

Lid van Adfiz of van een andere intermediairorganisatie?

Nee, ik ben van mening dat een brancheorganisatie als Adfiz meer zou kunnen betekenen voor het intermediair dan ze nu doet. Zo lang dit het geval is, word ik ook geen lid.

 

Wat zijn de adviesterreinen?

Wij helpen onze klanten met inzicht te krijgen in wat zij belangrijk vinden, geven overzicht in wat zij al hebben en vanuit de overheid al geregeld is en adviseren vervolgens hoe de financiële producten het beste ingezet kunnen worden om je eigen wensen te kunnen realiseren. Hiervoor bemiddelen we in alle mogelijke producten, zoals verzekeringen, pensioenvoorzieningen, spaarmogelijkheden en hypotheken.

 

Welke rol speelt internet in de bedrijfsvoering?

Internet (voornamelijk onze website, Facebook en Twitter) gebruiken wij zowel om nieuwe klanten binnen onze doelgroep bekend te maken met onze diensten en om klanten gemak te bieden 24 uur per dag.

 

Zijn er plannen om de dienstverlening uit te breiden?

Onze focus ligt op dit moment op ons net geïntroduceerde Gabriël 3 Stappenplan en het Gabriël Serviceabonnement, maar we zijn altijd wel bezig met innovatie van onze dienstverlening. We zijn nu bezig met een budgetpakket, waarbij mensen inzicht krijgen in hun inkomsten en uitgaven, met een samenwerkingspartner kunnen besparen in hun vaste lasten en tips en coaching krijgen om te besparen in variabele lasten.

Ook hebben we recentelijk een pakket ontwikkeld voor kerken. Wij willen kerken helpen om hen met financiële en juridische zaken zoveel mogelijk te ontzorgen.

 

Voornaamste marktgebied?

Mensen waarbij het geloof in God en de Bijbel als gids voor je leven, een belangrijke rol speelt.

 

Grootste ergernis in de branche of tijdens het werk?

Dat er zoveel commentaar is op de goede regelgeving die er gekomen is in onze branche. Bijvoorbeeld het gezeur over de vastlegging van wat je besproken hebt. Of het gezeur over diploma’s die je moet hebben.

 

Welke persoon of organisatie heeft de branche de meeste schade berokkend?

Ik geloof niet dat dit één persoon of organisatie is, maar dat de meeste personen en organisaties uit onze branche veel te veel met hun eigen belangen zijn bezig geweest in plaats van zich echt te verplaatsen in de klant en dat als uitgangspunt te nemen van hoe je hen dan het beste kunt helpen. De financiële prikkels zijn daar belangrijke redenen voor geweest, maar ook het gemak door bijvoorbeeld maar niks of veel te weinig vast te leggen of vooral zaken te doen met één partij, omdat het daar makkelijk gaat, et cetera.

 

Wat zijn de plannen voor de toekomst? 

We zijn dit jaar gestart met het Gabriël 3 Stappenplan en vorig jaar met het Gabriël Service Abonnement. Ik geloof dat hier echt veel toekomst in zit. Mijn visie voor de komende jaren is ook dat iedere adviseur bij ons straks driehonderd klanten moet hebben die het Gabriël-3-Stappenplan en ons abonnement hebben afgenomen. Dan heb je een sluitend verdienmodel, heb je geen druk meer om maar voortdurend extra inkomsten binnen te moeten halen en kun je er echt zijn voor je klanten.

 

Beloning door de verzekeraar of door de klant?

De basis is dat er een eerlijke beloning is die ons in staat stelt om ons werk op lange termijn goed te kunnen blijven doen. Niet meer en minder dan dat. Theoretisch gezien zou beloning door een bank of verzekeraar prima kunnen. Zolang wij in onze branche niet in staat zijn om vanuit goede (o.a. Bijbelse) principes te werken, denk ik dat een beloning door de klant beter is.

 

Al bezig met een abonnementensysteem, fee of uren factureren?

Voor de niet-complexe schadeverzekeringen werken wij nog grotendeels op provisiebasis, maar voor alle andere diensten op feebasis, uurtarief of middels ons abonnement. Voor onze doorlopende diensten bieden wij ons Gabriël Service Abonnement. Hier zitten alle diensten in die niet vallen onder de niet-complexe schadeverzekeringen.

Reageer op dit artikel