nieuws

‘Generieke zorgplicht betekent generieke rechtsonzekerheid’

Archief

In reactie op de berichtgeving over het wetsvoorstel van demissionair minister De Jager (Financiën) over de zorgplicht van banken en verzekeraars, stelt het Verbond van Verzekeraars dat het voorstel neerkomt op “generieke rechtsonzekerheid”.

‘Generieke zorgplicht betekent generieke rechtsonzekerheid’

"Met de bestaande wet- en regelgeving beschikt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over voldoende mogelijkheden om de financiële sector aan te spreken op ongewenst gedrag", stelt het Verbond. "Mogelijkheden om eerder in te grijpen en uitbreiding van bevoegdheden van de AFM zijn dan ook overbodig en onwenselijk, omdat dit leidt tot rechtsonzekerheid bij alle partijen", zo zegt het Verbond, dat zijn mening ook kenbaar heeft gemaakt aan Financiën. Dat wil een generieke zorgplicht voor banken en verzekeraars toevoegen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Het Verbond is van mening dat in de huidige Wft voldoende regels over de zorgplicht zijn vastgelegd, waarmee verzekeraars het klantbelang centraal stellen. "Behalve binnen het toetsingskader van de Wft kan de AFM bij bijvoorbeeld oneerlijke handelpraktijken ook aanspraak maken op de Wet handhaving consumentenbescherming." Het Verbond wil er dan ook voor waken dat wet- en regelgeving doorschiet.

Reageer op dit artikel