nieuws

DNB spoort pensioenfondsen aan tot actie

Archief

Pensioenfondsen moeten zelf proactief stappen zetten om hun fondsen klaar te stomen voor de overgang naar een vernieuwd pensioenstelsel. Bankpresident Klaas Knot en directeur toezicht Joanne Kellerman van De Nederlandsche Bank (DNB) spraken dit verlangen uit in hun toespraken tijdens het DNB Pensioenseminar. Volgens de DNB-bestuurders zijn de uitdagingen voor het huidige stelsel dusdanig dat actie nu geboden is.

 

Knot waarschuwde de aanwezige bestuurders van pensioenfondsen dat de lange, risicovrije rente, nog wel eens lang laag kan blijven. "De afbouw van schulden zou (…) langdurig kunnen leiden tot zwakke economische vooruitzichten", aldus Knot. Ook een grotere vraag naar obligaties van landen met de hoogste kredietwaardigheid drukt volgens hem per saldo de rente. Daarnaast zorgen de lagere, volatiele rendementen voor problemen. "Dit maakt bestaande pensioenregelingen structureel duurder. Minder rendement betekent dat er meer in de spaarpot gestopt moet worden om deze gevuld te krijgen."

Volgens Kellerman is de gemiddelde dekkingsgraad (eind augustus: 96,6%) "onder het houdbare niveau". "De huidige regeling is te duur. Op korte en lange termijn. Structurele aanpassingen zijn daarom hard nodig", aldus de directeur Toezicht. Kellerman stelde dat het nieuwe pensioenstel aan vier criteria moet voldoen: evenwichting, transparant, eenvoudig en duurzaam. Ze wees de pensioenfondsbestuurders op het belang van hun inbreng hierbij. "Want u voert de nieuwe regeling uit. Het is daarom belangrijk dat u de regie neemt." De fondsen dienen zich wat Kellerman betreft nu al klaar te stomen voor de overgang naar nieuwe wetgeving en een nieuw pensioencontract, onder meer door te kijken naar de IT-infrastructuur, de uitvoeringsorganisatie en de communicatie richting de deelnemers.

DNB onderzoekt op dit moment hoever de pensioenfondsen al zijn met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel. In november worden de uitkomsten hiervan bekend.

Reageer op dit artikel