nieuws

DNB kijkt mee bij directievergaderingen verzekeraars

Archief

In de nieuwe toezichtssystematiek van De Nederlandsche Bank (DNB) vormen gedrag en cultuur een belangrijk uitgangspunt. Dat kan ertoe leiden dat de toezichthouder ook gaat plaatsnemen in de  bestuurskamer van verzekeraars. “Boardroom observation noemen we dat. Onze medewerkers wonen vergaderingen bij en kijken hoe de besluitvorming verloopt”, zegt directeur Toezicht Joanne Kellerman deze maand in een interview in AMplus.

DNB kijkt mee bij directievergaderingen verzekeraars

De nieuwe manier van toezichthouden heeft de naam Focus meegekregen. Nieuw is dat financiële instellingen in vijf klassen zijn ingedeeld, met elk een eigen toezichtsaanpak. Bij de grootste partijen kan het zelfs voorkomen dat een verzekeraar of bank door een heel team wordt gevolgd. Andersom zullen kleine partijen meer als groep worden gemonitord.
Omdat de huidige crisis mede is veroorzaakt door de cultuur bij banken en verzekeraars, is ook een expertisecentrum voor cultuur en integriteit opgetuigd waar onder anderen psychologen en sociologen werken. Onder meer de besluitvorming zal strenger worden gevolgd. "Hoe komen belangrijke besluiten tot stand? Daar kun je achter komen door verslagen en notulen te lezen, maar ook door processen te analyseren. Wordt er inspraak georganiseerd? Ook doen we aan 'boardroom observations'. Dat betekent dat we letterlijk meekijken met bestuursvergaderingen. Dat kan in eerste instantie wat onwennig zijn voor bestuurders, maar na tien minuten gaat iedereen weer z’n gewone gang", aldus Kellerman, die eraan toevoegt dat DNB alleen de besluitvormingsprocessen onder de loep neemt als daar op basis van thematisch toezicht aanleiding voor is. "Het bijwonen van vergaderingen kan daar onderdeel van uitmaken."

Reageer op dit artikel