nieuws

Deelnemers beleggingspensioen wachten nog op compensatie

Archief

Alleen Delta Lloyd en Generali hebben het compensatietraject inzake beschikbarepremieregelingen (BPR) afgerond. Andere verzekeraars willen eind dit jaar “het merendeel van de deelnemers” hebben geïnformeerd. De implementatie van het in april 2010 gesloten akkoord blijkt complexer dan voorzien. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.

Deelnemers beleggingspensioen wachten nog op compensatie

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid (StAR) bereikten in april 2010 een akkoord over de te hanteren kostennorm bij pensioenen met beleggingsmogelijkheid, de zogeheten BPR-regelingen.
Twee en een half jaar later meldt het Verbond dat de implementatie complexer blijkt dan voorzien. Als reden wordt aangevoerd dat deelnemers vaak meerdere polissen hebben – soms bij meerdere maatschappijen – die alle moeten worden doorgerekend, voordat ze kunnen worden samengevoegd. Ook heeft een aantal verzekeraars ervoor gekozen voorrang te geven aan het uitvoeren van het flankerend beleid voor individuele beleggingsverzekeringen.
Eind dit jaar zal "naar verwachting het merendeel van de deelnemers met een BPR zijn geïnformeerd" over het eventuele recht op compensatie wegens in het verleden ingehouden kosten, zo laat het Verbond weten. Delta Lloyd en Generali hebben dit traject al volledig afgerond.
Ten tijde van het akkoord in 2010 sprak het Verbond over een "kostenvraagstuk dat zich voordoet in een beperkt deel van de beschikbare premieregelingen". In totaal zijn 1,5 miljoen contracten gesloten voor 750.000 werknemers. "Van dit aantal contracten komt circa 15% voor correctie in aanmerking. Met deze herberekening wordt voor de deelnemers circa € 600 mln aan extra pensioen opgebouwd." De aanpassing kost verzekeraars naar schatting € 200 mln.

Reageer op dit artikel