nieuws

Consument onbekend met bijbetalen op zorgpolis

Archief

Zorgverzekeraars moeten op hun website helder zijn over de precieze hoogte van hun vergoedingen, maar ook verzekerden die een behandeling ondergaan bij zorgaanbieders waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Deze waarschuwing geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt.

Uit de Marktscan blijkt dat consumenten niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed krijgen, bijvoorbeeld bij GGZ-instellingen. "Bij het keuzemoment voor de zorgverzekering in het najaar is het zaak goed te bekijken met welke zorgaanbieders (bijvoorbeeld fysiotherapeuten) een verzekeraar een contract heeft, en wat je zelf moet bijbetalen als je kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder", aldus de NZa. De Zorgautoriteit vindt de scheiding in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders een positieve ontwikkeling, maar merkt daarbij op dat verzekeraars de gevolgen daarvan voor verzekerden duidelijk op hun website moeten laten zien. "De NZa controleert of de websites van verzekeraars hier helder over zijn en stuurt zo nodig bij. Ook vindt de NZa het wenselijk dat verzekeraars voor het keuzemoment van de zorgverzekering duidelijk zijn over wat ze te bieden hebben: je moet weten wat je koopt."

Reageer op dit artikel