nieuws

Catastrofepolis VEH dekt wat anderen uitsluiten

Archief

Catastrofepolis al eerder bedacht

 

Vereniging Eigen Huis en verzekeraar Neerlandse hebben de Catastrofeverzekering op de markt gebracht. De polis dekt de schade aan een woning als gevolg van een overstroming of aardbeving.

 

VEH claimt dat de verzekering een “doorbraak is in de verzekeringswereld”.

LugtSobbe (later Eurolloyd) kwam echter in 1995 al op de markt met een overstromingsverzekering. Bij verkoop van dit bedrijf aan Delta Lloyd is de verzekering van de markt gehaald.

 

VEH zegt ook dat bij een terroristische aanslag of als bommen uit de Tweede Wereldoorlog de oorzaak zijn, de polis uitkeert. De gevolgen van een dijkdoorbraak zoals in 2003 bij Wilnis of een overstroming van een rivier die deels buiten haar oevers treedt, kunnen nu (deels) worden afgedekt. De Catastrofeverzekering keert maximaal € 75.000 per gebeurtenis uit. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de risico’s in de woonomgeving. Het risico is ondergebracht bij Lloyd’s of Londen. De circa 700.000 leden van de VEH zijn als eerste potentiële klanten aangeschreven. Zij ontvangen 10% korting op de premie.

 

Onverzekerbaar

Het Verbond van Verzekeraars zet vraagtekens bij de nieuwe Catastrofeverzekering. Zo vraagt het Verbond zich af of het gehanteerde maximum van € 75.000 wel in het belang van de klant is. “Bij een overstroming loopt de schade al snel op tot vele miljoenen of zelfs miljarden euro’s. Collectief overleg hierover kreeg van de overheid om financiële redenen tot op heden geen steun. Om consumenten en ondernemers toch zekerheid te bieden, werken verzekeraars aan een private oplossing. Een collectieve oplossing zou met steun van de overheid marktbreed en betaalbaar zijn, ook voor mensen die in een risicogebied wonen.”

 

Claimafhandelaar

CED gaat de toekomstige claims op deze Catastrofeverzekering van Neerlandse afhandelen. CED is daarmee, naast Vereniging Eigen Huis de tweede partner van de nieuwe verzekeraar dat zelf nog geen ervaring heeft met de piekbelasting in de schadeafhandeling bij calamiteiten. Via CED Claims Services gaat de afhandeling plaatsvinden. De klanten van Neerlandse zullen bij overstromingen ook pro-actief benaderd gaan worden.

Reageer op dit artikel