nieuws

AFM pleit voor verbod op incassorecht

Archief

De AFM wil graag in wetgeving opgenomen zien dat het intermediair geen premies meer mag incasseren namens de verzekeraar. De toezichthouder vindt dat daarmee een ongewenste geldstroom tussen aanbieders en bemiddelaars ontstaat, zo heeft de AFM aan minister De Jager van Financiën laten weten. Die gaat de mogelijkheden met marktpartijen bespreken, zo kondigt hij aan.

AFM pleit voor verbod op incassorecht

"Het incassorecht is het recht van de tussenpersoon am premies van verzekeringen te incasseren namens de verzekeraar. De verrekening van de geïnde premies verloopt via een rekening-courantrekening en creëert daarmee een financiële band tussen de aanbieders en bemiddelaars", schrijft de toezichthouder. "Daarmee ontstaat met het incassorecht een risico van sturing van advies door de aanbieder (door rente-inkomsten of impliciete financiering). Dit kan ertoe leiden dat het belang van de kiant niet centraal
staat bij de advisering." Voor producten waarop per 1 januari het provisieverbod van toepassing is, wil de AFM daarom premie-incasso door tussenpersonen laten verbieden.
Demissionair minister De Jager heeft wel oren naar zo'n verbod: "Ik begrijp de overwegingen van de AFM in deze. Ik zal deze wens op korte termijn in overleg met marktpartijen onderzoeken, evenals de eventuele vormgeving van een dergelijk verbod." 

Reageer op dit artikel