nieuws

AFM mag geen kopie van de administratie opvragen

Archief

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft een principiële uitspraak gedaan over een door de AFM opgelegde last onder dwangsom aan drie ondernemingen. Met de last wilde AFM bereiken dat de ondernemingen hun elektronische administratie en e-mailsysteem aan de toezichthouder ter beschikking zouden stellen, zodat de AFM kan controleren of vergunningplichtige activiteiten zijn verricht. De rechtbank steekt hier nu een stokje voor.

De Rotterdamse rechtbank oordeelt dat de toezichtbepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht niet voorzien in de mogelijkheid dat toezichthouders van de AFM vorderen dat een onderneming een kopie van haar (elektronische) administratie of andere gegevens toezendt aan de AFM. Wel kunnen toezichthouders van de AFM een bedrijfsbezoek afleggen om daar zelf kopieën te maken. In een reactie stelt de AFM de uitspraak "nog te bestuderen". De toezichthouder kan via een bodemprocedure de uitspraak aanvechten.

Reageer op dit artikel