nieuws

Zorgverzekeringen krijgen eigen Wft-module

Archief

De BGfo-consultatie heeft ertoe geleid dat het ministerie van Financiën heeft ingestemd met een aparte Wft-module voor zorgverzekeringen. Achterligende gedachte is dat medewerkers van zorgverzekeraars zo niet onnodig worden belast met niet op hen van toepassing zijnde kennis uit de module schade particulier.

Zorgverzekeringen krijgen eigen Wft-module

Het ministerie van Financiën heeft in mei het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) geconsulteerd. Een groot aantal marktpartijen gaf aan dat de huidige verplichtstelling van de module schade particulier aan medewerkers van zorgverzekeraars een te zware belasting is. Een van de bezwaren was dat de module inhoudelijk erg ver af staat van de praktijk van de zorgverzekeraars. Door hierin mee te gaan wijkt het ministerie af van zijn eerdere besluit om geen uitzonderingsposities meer toe te kennen voor specifieke producten om versnippering te voorkomen. Ook wordt binnen het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk gestreefd naar vermindering van het aantal Wft-modules. In een toelichting zegt het ministerie hierover: "Er is toch voor gekozen een aparte module zorgverzekeringen te ontwikkelen vanwege het grote belang van zorgverzekeringen in zowel premievolume als aantal verzekerden. Door het verplicht stellen van de module zorgverzekeringen wordt gewaarborgd dat medewerkers van zorgverzekeraars beschikken over voor hen relevante kennis."

Reageer op dit artikel