nieuws

ZN: stoppen met dure medicijnen niet aan de orde

Archief

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een brief gestuurd aan het College van Zorgverzekeringen (CVZ). De koepel van zorgverzekeraars benadrukt daarin niet achter het CVZ-voorstel te staan om dure geneesmiddelen voor zeldzame ziekten niet meer te vergoeden.

ZN: stoppen met dure medicijnen niet aan de orde

Onlangs werd bekend dat het CVZ liever geen vergoeding meer ziet voor dure geneesmiddelen voor de zeldzame ziekte van Fabry. "Het conceptadvies wekt ten onrechte de indruk dat zorgverzekeraars dit plan steunen", aldus ZN. "Wij zijn hierover verbaasd omdat zorgverzekeraars zich nooit over dit onderwerp hadden uitgesproken. Het beheer van het basispakket is de verantwoordelijkheid van de overheid. Zorgverzekeraars voeren op grond van de zorgverzekeringswet de basisverzekering uit. Daarom laten zij zich niet inhoudelijk uit over voorstellen tot wijzigingen in het basispakket."
Vanwege de discussie die nu is ontstaan, wijkt ZN van die gewoonte af. "Ten aanzien van de vergoeding van geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe, waarover eveneens een conceptadvies van het CVZ is opgesteld, neemt ZN eenzelfde standpunt in." Dure middelen voor kleine groepen patiënten die lijden aan zeer zeldzame ziekten zijn geen goed vertrekpunt voor het terugdringen van de zorgkosten, vindt ZN.

Reageer op dit artikel