nieuws

‘Verhoging assurantiebelasting maakt verzekering onbetaalbaar’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor de gevolgen van een verdere verhoging van de belasting op (schade-)verzekeringen. Een aantal politieke partijen heeft hier voorstellen over opgenomen in het partijprogramma. Het kan er volgens de verzekeraars toe leiden dat consumenten elementaire polissen niet meer kunnen betalen.

‘Verhoging assurantiebelasting maakt verzekering onbetaalbaar’

Het Verbond baseert zicht op doorrekeningen van de partijprogramma's van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en SP door het Centraal Planbureau (CPB). De verhoging van de assurantiebelasting heeft volgens het CPB negatieve effecten op consumenten en mkb-bedrijven. De verdubbeling van de belasting van 9,7% naar ruim 21% die enkele van deze partijen beogen, kost bedrijven en consumenten gemiddeld meer dan € 100 per jaar.

Het Verbond noemt het een 'aanzienlijke aanslag op de koopkracht van Nederlanders'. De verzekeraars trekken een vergelijking met de sterke premieverhoging bij zorgverzekeringen. "Daar kunnen sommige mensen zich vanwege de kosten niet meer verzekeren tegen de meest elementaire risico's", aldus het Verbond, dat zijn zorgen over de verhoging van de assurantiebelasting per brief onder de aandacht heeft gebracht bij de politiek.

Reageer op dit artikel