nieuws

Toeslagfonds CBR maakte er een potje van

Archief

Het rapport dat forensisch accountant Integis schreef over de in- en externe geldstromen van de Stichting Toeslagfonds CBR in de periode 1980 tot en met 2010 geeft blijk van grote onregelmatigheden, gerommel en heen en weer schuiven met miljoenen. Van fraude is echter geen sprake, aldus de onderzoekers. De CBR-directie wil het dossier sluiten, maar er zijn al Kamervragen gesteld.

Toeslagfonds CBR maakte er een potje van

De Stichting Toeslagfonds (STF) heeft bij oprichting op 17 oktober 1980 tot doel de financiering van de indexatie van ingegane pensioenen van oud-medewerkers van CBR. In 1999 wordt de bestemming van het indexatiedepot gewijzigd in een depot ten behoeve van de financiering van de overgangs- en garantieregeling. Vanaf dat moment ontstaat onduidelijkheid over welk bedrag voor welk doel is bestemd en circuleren verschillende zienswijzen. Het rapport maakt melding van diverse geldstromen, ontbrekende jaarverslagen en elkaar tegensprekende notulen.
Aanleiding voor het onderzoek waren herhaaldelijk door de ondernemingsraad van het CBR geuite vermoedens dat zich in het verleden onregelmatigheden hebben voorgedaan rond de pensioengelden van CBR-medewerkers. Het onderzoek geeft duidelijk aan dat er “geen sprake is geweest van onrechtmatige bevoordeling van personen en/of partijen”. Uit het rapport: “Wel zijn meerdere onregelmatigheden van uiteenlopende aard en ernst vastgesteld. De bevindingen laten zien dat in de loop van een lange periode op verschillende momenten in de tijd verantwoordelijke betrokkenen hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. Voor zover de geconstateerde onregelmatigheden hebben geleid tot financiële gevolgen, zijn die grotendeels gecorrigeerd in de daarop volgende jaren.” De CBR-directie vindt dat dit pensioendossier kan worden afgesloten. Twee PvdA-leden hebben inmiddels echter Kamervragen gesteld. Zij wijzen op falend toezicht en vragen zich af waar eventueel benadeelde deelnemers hun recht kunnen halen.

Reageer op dit artikel