nieuws

‘Stakeholders falen bij mogelijk maken directe beloning’

Archief

Bureau D&O maakt zich ernstig zorgen over de onduidelijkheid die nog altijd bestaat over de manier waarop directe beloning fiscaal afgetrokken kan worden. “Partijen hebben echter nog geen overeenstemming bereikt over de systematiek van aftrek van directe beloning. Nu, vier maanden voor definitieve invoering, is er nog steeds geen definitief standpunt van de fiscus.”

‘Stakeholders falen bij mogelijk maken directe beloning’

De Belastingdienst vindt dat directe beloning fiscaal volgens dezelfde systematiek moet worden behandeld als wanneer de beloning via provisie zou plaatsvinden. Overleg tussen de fiscus, het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en andere partijen heeft echter nog steeds geen duidelijkheid gebracht. "Wel heeft inmiddels een inspecteur in het land de aftrek van een abonnement rondom een hypotheek geweigerd. Het voorbeeld geeft aan dat stakeholders, die zich druk hebben gemaakt om provisie te verbieden, ernstig in gebreke zijn gebleven bij het goed en tijdig inrichten van de infrastructuur om directe beloning daadwerkelijk mogelijk te maken."
D&O wijst op een aantal aandachtspunten bij de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober. "Abonnementen waarbij alleen recht op advies bestaat of diensten die niet te maken hebben met financiële producten, kunnen met btw te maken krijgen. Er zal een splitsing moeten worden gemaakt over de heffing over de periode voor en na 1 oktober. Bevat het abonnement een doorlopende dienstverlening over het hele jaar maar ook een hoofdprestatie eens in het jaar dan is het moment waarop de hoofdprestatie plaatsvindt, bepalend voor het percentage btw dat over heel 2012 moet worden berekend."

Reageer op dit artikel