nieuws

Schadeherstellers topprioriteit bij fraudebestrijding

Archief

Schadeherstellers topprioriteit bij fraudebestrijding

Verzekeraars, het openbaar ministerie en de politie hebben zeven terreinen benoemd waarop zij sneller overgaan tot strafrechtelijke afhandeling van fraudezaken. Prioriteit nummer één vormt onrechtmatig declaratiegedrag door blik- en ruitschadeherstellers.

Van de circa € 900 mln fraude die jaarlijks wordt gesignaleerd bij schadeverzekeringen heeft € 400 mln betrekking op motorrijtuigenpolissen. Frauduleuze schadeherstellers zijn jaarlijks goed voor tientallen miljoenen schade, aldus de samenwerkende partijen, die een plan hebben uitgewerkt in het kader van het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude.
Andere veelvoorkomende zware fraudezaken die extra aandracht krijgen, zijn het onrechtmatig ontvangen van een uitkering op basis van een inkomensverzekering, georganiseerde fraude door zorgverleners en interne fraude bij zorgverzekeraars door infiltratie van criminelen. Lichtere fraudezaken waar eerder strafrechtelijke maatregelen zullen volgen, zijn eenvoudige opzetaanrijdingen door consumenten, onrechtmatig delcareren van medische kosten bij samenloop van reis- en zorgverzekering en eenvoudige valsheid in geschrifte door fysiotherapeuten.
In de genoemde gevallen zal de verzekeraar tegelijk met de civiele afwikkeling aangifte doen bij de politie.

Reageer op dit artikel