nieuws

Provisieomzet Rabobanken omhoog

Archief

De gezamenlijke omzet uit assurantieprovisies van de lokale Rabobanken is in de eerste helft van dit jaar met 7% gegroeid tot € 167 (156) mln. Over heel 2011 was de provisieomzet nog met 6% teruggelopen.

Provisieomzet Rabobanken omhoog

De 139 lokale Rabobanken, goed voor 853 vestigingen, vormen samen het grootste assurantiebemiddelingsbedrijf van ons land. Vorig jaar kwamen zij tot een provisieomzet van € 308 (328) mln. Die daling was vooral het gevolg van de grootschalige omzetting van levensverzekeringen naar (vooral) bankspaarproducten: "Als gevolg van negatieve provisieopbrengsten

uit hoofde van het afkopen van vooruit ontvangen provisies kwamen de provisies uit levensverzekeringen uit op € 0 (12) mln." De schade-inkomsten waren vorig jaar echter eveneens teruggelopen: € 308 (316) mln.

Als de afgelopen voorjaar uitgelekte plannen doorgang vinden, zal de provisieomzet bij Rabobank in snel tempo afnemen: voor schadeverzekeringen wordt dan provisie als beloningsvorm volledig losgelaten en bij particuliere producten wordt Interpolis de enige risicodrager. Het aantal Alles-in-een-polissen van de huisleverancier is bij Rabobank licht afgenomen en bedraagt nu 1.317.000 (1.320.000); het aantal zakelijke pakketpolissen nam minimaal toe tot 174.000 (173.000). Succes werd geboekt met de ZorgActief Polis, die nu door 212.000 (199.000) klanten is gesloten.

Reageer op dit artikel