nieuws

Onverzekerde baby’s door bureaucratie

Archief

In de zorgverzekeringswet is geregeld dat ouders hun baby binnen vier maanden na de geboorte moeten aanmelden bij de zorgverzekeraar. Doen ze dit niet, dan worden zorgkosten die vanaf de geboorte zijn gemaakt op de ouders verhaald. Stichting De Ombudsman vindt dit een te zware straf voor een klein vergrijp.

Onverzekerde baby’s door bureaucratie

Voor kinderen tot 18 jaar hoeft sinds 2006 geen zorgverzekeringspremie te worden betaald. Deze inkomstenderving wordt door de overheid via het zorgverzekeringsfonds aan de zorgverzekeraars gecompenseerd. De kinderen moeten dan wel zijn aangemeld bij de zorgverzekeraar van een van de ouders. Stichting De Ombudsman verleende het afgelopen jaar zo’n tien keer hulp aan ouders die hun kind te laat inschreven en daardoor de gemaakte zorgkosten zelf moesten betalen. Jenny Boer van stichting De Ombudsman vindt dat een te zware straf voor een klein vergrijp. “Daarmee zijn zij de dupe van een bureaucratisch probleem. Het verzekeren van een kind kost geen geld en is louter een administratieve handeling. In hun jaarverslagen spreken de zorgverzekeraars altijd over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dat moeten ze dan wel laten zien.” Een opvallende opmerking omdat verzekeraars in dit geval de wet uitvoeren waar ook ouders aan gehouden zijn. In een reactie stelt  zorgverzekeraar CZ dat zij ouders er meerdere keren op wijzen dat ze hun kind moeten aanmelden. Dat houdt op bij het bereiken van de wettelijk gestelde grens.
In 2010 kaartte stichting De Ombudsman de onverzekerde baby’s ook al aan bij de politiek en verzekeraars. Als oplossing werd toen de invoering, per 15 maart 2011, van de Wet opsporing onverzekerden gegeven. Boer: “De eerste brief met een waarschuwing wordt echter pas verstuurd wanneer de ouders al in overtreding zijn.”

Reageer op dit artikel