nieuws

‘Oneliners hebben pensioendiscussie verkeerde kant opgestuurd’

Archief

‘Oneliners hebben pensioendiscussie verkeerde kant opgestuurd’

Scheidend vice-voorzitter Peter Gortzak van de FNV Vakcentrale is niet blij met de richting die de pensioendiscussie is opgegaan binnen en buiten de eigen geledingen. Gortzak stelt in de deze week verschijnende nieuwe uitgave van het blad PensioenAdvies dat er ten onrechte oneliners zijn gebruikt door mensen die van hem en Anges Jongerius afwilden of door ‘hooggeleerde heren’ die niet hun eigen belang vermeldden.

Gortzak constateert dat de discussie mede door hem te veel is overgelaten aan de pensioendeskundigen of portefeuillehouders pensioen van de aangesloten bonden. "Die hebben de mensen te weinig betrokken bij de discussie en niet voldoende duidelijk gemaakt hoe de problemen in de pensioenen eigenlijk zijn." Criticasters van het in juni 2011 gesloten pensioenakkoord zijn "zonder de stukken goed te lezen, woorden als perverse prikkels en casinopensioen gaan gebruiken." Met name Henk van der Kolk, voorman van FNV Bondgenoten, krijgt een veeg uit de pan. Die stelde volgens Gortzak ten onrechte dat het pensioenakkoord de risico's volledig bij de deelnemers neerlegde. "De risico's lagen altijd al bij de deelnemers. Kennelijk was dat voor Henk nieuw, maar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben heel duidelijk gemaakt dat de risico's bij de deelnemers liggen."
Gortzak staat inmiddels in beginsel achter de verhoging van de aow-leeftijd die de Kunduz-coalitie beoogt, maar vindt wel dat niet dat aan alle voorwaarden is voldaan. Hij is voorstander van een flexibele toepassing van de verhoogde aow-leeftijd voor mensen met zwaardere beroepen, lager opgeleiden of een lang arbeidsverleden. "Het fundamentele onderscheid dat de Kunduz-coalitie heeft opgeleverd, is dat ze die flexibiliteit hebben geschrapt." 

Reageer op dit artikel