nieuws

GezondSamenPolis voor ambtenaren

Archief

De collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren die volgend jaar door zowel IZA als Zilveren Kruis wordt aangeboden krijgt de overkoepelende naam GezondSamenPolis. Binnen het collectieve contract bieden beide partijen daarnaast vier aanvullende verzekeringen en drie aanvullende tandartsverzekeringen. Hiernaast mogen de verzekeraars buiten het contract ook doelgroeppakketten aanbieden.

GezondSamenPolis voor ambtenaren

De GezondSamenPolis kent zowel een natura als een restitutievariant. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben hun gezamenlijke nieuwe collectieve zorgcontract, inclusief werkgeverspakket, onlangs via een aanbestedingsprocedure per 1 januari 2013 gegund aan IZA en Zilveren Kruis. De VNG, het IPO en de UvW zullen een website lanceren met daarop informatie op hoofdlijnen over de dekking van de verschillende pakketten en links naar de websites van de zorgverzekeraars, informatie over de werkgeversbijdrage, de premie-inhouding en algemene informatie met betrekking tot het opzeggen van zorgverzekeringen. Deze website moet uiterlijk 1 november online zijn.

Reageer op dit artikel