nieuws

Geen zorgtoeslag meer voor vermogenden

Archief

Mensen met een laag (verzamel)inkomen en een bescheiden vermogen op de bank komen niet meer in aanmerking voor de zorgtoeslag. De wetswijziging die hiertoe in april werd aangenomen is in het Staatsblad gepubliceerd en wordt nu definitief met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

Geen zorgtoeslag meer voor vermogenden

De zorgtoeslag is nu alleen inkomensafhankelijk. Bij inkomens boven de € 35.000 bestaat geen recht op zorgtoeslag. De Wet op de zorgtoeslag die dit regelt wordt uitgebreid met een vermogenstoets die bepaalt dat er ook geen aanspraak op zorgtoeslag is indien de grondslag sparen en beleggen in Box3 meer bedraagt dan € 80.000. Dit bedrag geldt ook voor de partnersituatie. Dit bedrag kan in het vervolg jaarlijks worden aangepast.

Reageer op dit artikel