nieuws

Europese verzekeraars teleurgesteld over vergelijking met banken

Archief

Insurance Europe is teleurgesteld over de methodiek die de internationale verzekeringstoezichthouder IAIS voorstelt om te bepalen welke verzekeraars bij financiële problemen een systeemrisico met zich meebrengen. De koepel van Europese brancheorganisaties in het verzekeringswezen vindt dat in de methodiek te veel de vergelijking is getrokken met het bepalen van systeemrisico’s bij banken.

Europese verzekeraars teleurgesteld over vergelijking met banken

Tot tevredenheid van Insurance Europe stelt de IAIS vast dat er weinig bewijs is dat traditionele verzekeraars een risico opleveren of vergroten voor het financiële systeem of de reële economie. Dat de IAIS hierbij goeddeels dezelfde indicatoren gebruikt als die het Bazel Comité opstelde voor banken, stemt de koepel van verzekeraars minder blij. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de grootte en de mondiale aanwezigheid van een bank. Dergelijke factoren zijn volgens Insurance Europe niet geschikt om het systeemrisico van verzekeraars te peilen.
De koepel heeft een tegenvoorstel gedaan waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen traditionele verzekeraars en verzekeraars die activiteiten uitvoeren die een potentieel systeemrisico met zich meebrengen. Na indentificatie van deze activititeiten kunnen dan beheersmaatregelen worden ingevoerd die rekening houden met verzachtende factoren en bestaande wetgeving.
Insurance Europe stelt voor om risico-indicatoren te vergelijken met de hele financiële sector in plaats van alleen met andere verzekeraars. Michaela Koller, directeur Insurance Europe: "Het doel is het identificeren van verzekeraars die bij problemen het financiële systeem kunnen ontwrichten, niet het identificeren van verzekeraars die op bepaald gebied groter zijn."

Reageer op dit artikel