nieuws

DNB waarschuwt voor koopkrachtverlies bij pensioen

Archief

Ook in 2012 stijgen de meeste pensioenen niet mee met de loon- en prijsontwikkelingen. De indexatie-achterstand wordt daardoor nog hoger: tussen 2007 en 2012 liepen deelnemers een achterstand op van circa zeven procentpunten. Daarnaast stijgen de totale pensioenpremies in 2012 van 16,9% naar 17,4% van het salaris. Dat blijkt uit een onderzoek van DNB onder 25 grote pensioenfondsen.

DNB waarschuwt voor koopkrachtverlies bij pensioen

In 2011 daalde de gemiddelde dekkingsgraad van 107% naar 98%. Bij een dergelijke lage stand van de dekkingsgraad (onder de 105%) is het voor pensioenfondsen wettelijk niet toegestaan om toeslag te verlenen op de pensioenaanspraken en -uitkeringen.
Door het uitblijven van de toeslagverlening (dit jaar 1,2%) hebben deelnemers tussen 2007 en 2012 een forse indexatie-achterstand opgelopen van circa zeven procentpunten. Deze achterstand is niet op iedere deelnemer van toepassing, aangezien er wel pensioenfondsen zijn die toeslag verlenen. Dit zijn voornamelijk ondernemingspensioenfondsen, aldus DNB.
Ook dreigt koopkrachtverlies voor de werknemer, omdat de premies wel omhoog gaan. De gemiddelde werknemerspremie gaat van 6,0% naar 6,2%, de werkgeverspremie van 10,9% naar 11,3%. Vooral bij de ondernemingspensioenfondsen stijgen de werkgeverspremies sterk, namelijk van 24,7% naar 26,6% van het salaris. De premies kunnen dit jaar als gevolg van herstelplannen nog verder oplopen.

Reageer op dit artikel