nieuws

CPB: “Huidige zelfstandigenaftrek onhoudbaar”

Archief

De zelfstandigenaftrek is in zijn huidige vorm niet langer te rechtvaardigen. De fiscale vrijstelling leidt op dit moment tot verspilling van belastinggeld, zo concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een studie naar de fiscale behandeling van zelfstandigen. Het CPB pleit voor een specifieke aftrek die alleen gericht is op kwetsbare groepen.

CPB: “Huidige zelfstandigenaftrek onhoudbaar”

In het onderzoek wordt behalve de zelfstandigenaftrek ook de MKB-winstvrijstelling betrokken. Op grond van deze faciliteiten samen houden ondernemers volgens het CPB per verdiende euro 15 tot 25 cent meer over dan werknemers. In de analyse komt de MKB-winstvrijstelling er nog positief van af. Deze draagt er volgens het CPB toe bij dat ondernemers hun keuze voor een rechtsvorm laten bepalen door economische motieven in plaats van fiscale. "Bovendien worden zelfstandigen aangemoedigd om meer (fiscale) winst te maken", aldus het planbureau.
De zelfstandigenaftrek van € 7.280-  kan op veel minder clementie van het CPB rekenen. "De faciliteit kan namelijk door alle zelfstandigen worden benut, ook als daar geen economische noodzaak voor bestaat. Alleen gerichte stimulering van innovatieve bedrijven kan efficiënt zijn. Omvorming van de zelfstandigenaftrek naar een specifieke aftrek voor bijvoorbeeld langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, werkzoekende ouderen en laagproductieven is zinvol omdat zelfstandig ondernemerschap voor deze groepen vaak de enige weg is naar de arbeidsmarkt."

Reageer op dit artikel